Call for paper / Special Issue ESSH ”Sport and Religion”

Sport and Religion. The historical development from the nineteenth century onwards Call for Papers European Studies in Sports History no […]

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2024

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.6.2024 […]

Lue lisää »

Esiintyjäkutsu – ”Urheilun etiikka ja moraali” 13.−14.12.2024 urheiluhistorian hybridisymposiumiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät urheiluhistorian symposiumin Jyväskylän yliopistossa 13.−14.12.2024. Symposium toteutetaan hybridimuodossa, joten […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Nurmi, Pentti (1925–2003)


Urheiluvaikuttaja, järjestöaktiivi, rakennusmestari

Pentti Nurmi oli näkyvä forssalainen työläisurheilun vaikuttaja, jonka tekemiset ulottuivat laajasti ja monipuolisesti TUL:n toimielimiin. Nurmi ei ollut ainoastaan urheilumies tai työläisurheilumies, vaan hänen mielenkiintonsa ulottui myös moniin kunnallisiin luottamustehtäviin erityisesti lautakuntatasolla. Ansioistaan hänelle on myönnetty Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi.


Pentti Nurmi syntyi 12. lokakuuta 1925 Forssan kauppalassa. Työväenurheilun perinne eli teollisuuspaikkakunnalla vahvana, ja tuolloin urheiluseuran valinta oli työläisperheeseen syntyneelle itsestään selvä – Forssan Alku. Nurmi aloitti aktiivisen liikuntaharrastuksen jo lapsena ja liittyi Forssan Alkuun vain seitsemänvuotiaana 1932, aikakautena, jolloin muualla Suomessa useita työväen urheiluseuroja lakkautettiin ns. kommunistilakien nojalla.

Nurmen aktiivinen urheilu-ura painottui yleisurheiluun, jossa hän saavutti noin kymmenen TUL:n Hämeen piirin mestaruutta alle 14─21-vuotiaiden sarjoissa. Lajeina olivat pikajuoksut, pituushyppy ja viestit. Lisäksi hän saavutti Suomen Opiskelijoiden Urheiluliiton (SOU) mestaruuden viestijoukkueessa vuonna 1943. Jääpalloa Nurmi pelasi 1940-luvun lopulla.

Pentti Nurmen merkitys forssalaisessa liikuntakulttuurissa näkyi ennen muuta järjestöpuolella. Hän oli erittäin aktiivinen sekä urheilujärjestöissä että kunnallissektorilla. Nurmi toimi Forssan Alun johtokunnan jäsenenä kaksikymmentä vuotta, 1950-luvun lopulta 1970-luvun lopulle saakka. Tähän ajanjaksoon kuuluu toiminta eri vuosina myös seuran sihteerinä, rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana. Vaikka Nurmi oli 1940-luvulla ollut jääpallomiehiä, myös jääkiekko oli lähellä sydäntä. Hän toimikin Forssan Alun jääkiekkojaoston puheenjohtajana 1959─1971.

Työväen Urheiluliittoon Nurmi liittyi tammikuussa 1943. Hän toimi paljon jääkiekon parissa myös TUL:ssa ja oli TUL:n Hämeen piirin jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1959─1967 ja TUL:n jääkiekkojaoston jäsen 1964─1979. Nurmi toimi lisäksi 1970-luvulla TUL:n liittotoimikunnan, liittoneuvoston sekä urheilu- ja koulutusvaliokunnan (ukv) jäsenenä. Lisäksi hän oli TUL:n urheiluvaliokunnan (uv) ja TUL:n Hämeen piirin puheenjohtaja sekä Kisakeskuksen johtokunnan jäsen.

Forssan kaupungin urheilulaitosten hoitajana Pentti Nurmi toimi 1950-luvun lopulta 1970-luvun puoliväliin. Kun Forssaan rakennettiin ylipaineella toimiva jäähalli eli ns. kuplahalli 1970-luvun vaihteessa, Nurmi oli aktiivisesti mukana myös tässä toiminnassa: Forssan Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen (1971─1978) ja jäähallin sivutoimisena toimitusjohtaja (1976─1978). Nurmi oli mukana lukuisissa muissakin urheilun tehtävissä niin paikallis- kuin läänitasollakin. Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnan jäsenenä hän toimi 1973─1976.

Pentti Nurmi oli koulutukseltaan rakennusmestari. Saatuaan keskikoulun päätökseen vuonna 1943 ja hän oli vapaaehtoisena rintamalla sodan loppuun saakka. Sodan jälkeen Nurmi jatkoi opintojaan Tampereen teknillisen koulun rakennusosastolla ja valmistui sieltä 1948. Työelämässä Nurmi toimi ensin Tie- ja vesirakennuslaitoksen rakennusmestarina 1949─1956, minkä jälkeen hän oli Forssan kaupungin teknisen viraston rakennusmestari 1957 lähtien. Hän kuului 1960- ja 1970-luvuilla Forssan kaupungin tekniseen lautakuntaan asiantuntijajäsenenä sekä palo- ja väestönsuojelulautakuntiin. Nurmi toimi myös kaupungin rakennuslautakunnan puheenjohtajana muutamia vuosia 1970-luvun lopulla ja oli lisäksi liikenne- ja joukkoliikennetoimikuntien jäsen. Nurmi vaikutti yrityselämässä 1970-luvun loppuvuosina Forssan-Tammelan Säästöpankin hallituksen ja Forssan Säästörakentajat Oy:n hallituksen jäsenenä.

Aikalaiset kuvasivat tätä monipuolista ahertajaa seuraavaan tapaan: Pentti Nurmi on tehnyt pitkän päivätyön Forssan Alun hyväksi monilla seuratoiminnan alueilla. Hän oli monenlaisten aloitteiden, keräysten ja tempausten alkuunpanija ja ideoija sekä voimakas seuran talouden tukija. Hän saavutti toiminnallaan seuralaisten kunnioituksen ja luottamuksen sekä TUL:n että seuran piirissä.


Liiteosio

Pentti Villiam Nurmi S 12.10.1925 Forssa, K 4.8.2003 Forssa. Vanhemmat Torsten William Nurmi (1898-1965) ja Lyydi Odelma (os. Saari, 1898-1979). Vaimo, neljä tytärtä ja poika.

Ura. Keskikoulu (1943), Tampereen teknillisen koulun rakennusosasto (1948), B-betonikurssi, A-muurauskurssi, useita ammattialan muita kursseja.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen rakennusmestarina 1949─56; Forssan kaupungin teknisellä virastolla rakennusmestarina 1957─; Forssan kaupungin teknisen lautakunnan asiantuntijajäsen 1957─66; palolautakunnan jäsen 1967─76; väestönsuojelulautakunnan jäsen 1969─76; liikennetoimikunnan jäsen 1969─78; joukkoliikennetoimikunnan jäsen 1974─76; Forssan kaupungin rakennuslautakunnan puheenjohtaja 1978─80; Forssan-Tammelan Säästöpankin hallituksen jäsen 1977─79; Forssan Säästörakentajat Oy:n hallituksen jäsen 1977─78.

Luottamustoimet. TUL:n jäsen 1.1.1943─; TUL:n Hämeen piirin jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1959─67; TUL:n jääkiekkojaoston jäsen 1964─79; TUL:n liittotoimikunnan jäsen 1971─74, urheilu- ja koulutusvaliokunnan (ukv) jäsen 1971─72, urheiluvaliokunnan (uv) puheenjohtaja 1973─74; Kisakeskuksen johtokunnan jäsen 1972─74; TUL:n Hämeen piirin puheenjohtaja 1972─79; TUL:n liittoneuvoston jäsen 1975─79, piirikokousedustaja 1960─71; Forssan Alun jäsen 1932─, johtokunnan jäsen 1958─78, sihteeri 1964─65, rahastonhoitaja 1975─76 ja 1978 sekä varapuheenjohtaja 1966─74; Forssan Alun jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1959─71.

Forssan kaupungin urheilulaitosten hoitajana 1957─75; Hämeenläänin urheilulautakunnan jäsen 1973─78; Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnan jäsen 1973─76; Etelä-Hämeen sosiaalidemokraattisen piirin urheilutoimikunnan jäsen 1973─78; Forssan Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen 1971─78 ja jäähallin sivutoiminen toimitusjohtaja 1976─78; Forssan Työläisurheilun Tuki ry:n hallituksen jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja 1976─78; Forssan kaupungin Viranhaltijat ry:n johtokunnan jäsen 1958─69; Kanta-Hämeen väestönsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen 1972─79.

Ansiomerkit. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi; Suomen urheilun hopeinen ansiomitali 1971; Forssan Alun ansiomerkki 1973; TUL:n ansiomerkki 1975; Rakennusmestariliiton ansiomerkki 1973; Suomen väestönsuojelujärjestön II lk:n ansiomerkki 1973; Suomen väestönsuojelujärjestön I lk:n ansiomerkki 1978.

Tuotanto. Useita urheiluaiheisia kirjoituksia sanomalehtiin, otteluselostuksia ym.

Urheilusaavutukset. Yleisurheilussa noin kymmenen TUL:n Hämeen piirin mestaruutta sarjoissa alle 14–21 –vuotiaat (pikajuoksut, pituushyppy ja viestit); SOU:n mestari viestissä (1943).

Julkiset muotokuvat ja muistomerkit: –

Henkilön mukaan nimetty: –

Lähteet.

Kirjoittaja(t): Tero Matkaniemi, lisätietoja Leena Nurmi.

Julkaistu 20.12.2017; Päivitetty 8.11.2020.

Artikkelitekstin pituus: 3636 merkkiä
Urheiluvaikuttajat-verkkojulkaisu
Suomen urheiluhistoriallinen seura ry