Practical Information – Nordic-Baltic Sport History Symposium 2023 in Jyväskylä

For the full information file klick HERE.

Lue lisää »

Call for Presentations – The Nordic–Baltic Sports History Congress 2023 in Jyväskylä in Finland and on Zoom

The Finnish Society for Sports History and the Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä jointly organize […]

Lue lisää »

Kutsu pohjoismaisbalttilaiseen liikunta- ja urheiluhistorian hybridikongressiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät pohjoismaisbalttilaisen liikunta- ja urheiluhistorian kongressin Jyväskylän yliopistossa 8.–9. joulukuuta […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Julkaisut


Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisutoiminta

SUHS on julkaissut omaa vuosikirjaa vuodesta 1994, PDF-muotoista kirjajulkaisusarjaa vuodesta 2017 sekä ylläpitää Urheiluvaikuttajat -biografiaa. Näiden lisäksi SUHS on julkaissut muita liikuntahistoriaan liittyviä tieteellisiä esityksiä.

Vuosikirja on keskeisin ja pitkäaikaisin Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisuista. Se on Julkaisufoorumin luokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita, katsausartikkeleita ja kirja-arvosteluja sekä konferenssiraportteja. Julkaisu pyrkii välittämään uusia ja ajankohtaisia tutkimussuuntauksia ja -kysymyksiä urheilu- ja liikuntahistorian alalla. Vuoden 2008 vuosikirjassa otettiin käytäntöön vertaisarviointijärjestelmä (eli referee-käytäntö). Vuosikirjan kaikki referee-artikkelit julkaistaan open access periaatteella vuoden embargolla seuran sivuilla www.suhs.fi.

Vuosikirjan toimituskuntana toimii seuran hallitus.

Kirjoittajakutsu: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2023.

Teema: Yksilö ja yhteisö.

Vuosikirja kutsuu kaikkia humanististen-, yhteiskunta- ja liikuntatieteiden tutkijoita tarjoamaan artikkeleita vuoden 2023 vuosikirjaan, jonka teema on ”Yksilö ja yhteisö ”. Vuosikirja julkaistaan joulukuussa 2023, ja sen toimittavat Heikki Roiko-Jokela ja Tapio Roiko-Jokela.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi henkilö-, organisaatio- tai lajihistorian kautta. Vuosikirjan toimitus (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) ottaa mielellään vastaan teemaan liittyviä artikkeleita, joiden suositus pituus on 35 000-40 000 merkkiä (sisältää lähdeviitteet ja lähdeluettelon). Jos olet kiinnostunut, lähetä aihetarjous 15.2. mennessä. Valmiiden artikkeleiden lähetyksen dead-line on 15.8. Toimitus ottaa vastaan myös esseitä, puheenvuoroja ja kirja-arvioita (maksimipituus 10 000 merkkiä).

Tarjottavat tekstit voivat olla suomen lisäksi englannin tai ruotsin kielellä. Lisäksi kirjoittajilta pyydetään tarvittaessa englanninkielinen summary (max 2500 merkkiä). Jos artikkeli kirjoitetaan muilla hyväksyttävillä kielillä, on mukaan liitettävä suomenkielinen tiivistelmä. Yksityiskohtaiset kirjoitus- ja viittausohjeet ovat saatavissa vuosikirjan toimittajilta. Mikäli haluat kirjoittaa vertaisarvioimattoman katsausartikkelin, niin ilmoitathan siitä toimittajille.