Sukupuolen ja urheilun tutkijoiden 13. konferenssi Chemniz’ssä virtuaalisesti!

Tapaaminen järjestetään 12.-13. marraskuuta 2021. Lue lisää tästä.

Lue lisää »

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER

Nordisk idrottshistorisk nätverksträff Tid: 25-26 november, 2021 Plats: Örebro universitet och/eller digitalt The Nordic Network for Sport History meeting at […]

Lue lisää »

Call for Presentations – The Ethics and Morals of Sports, the Legitimacy of Sport Congress 2021 in Jyväskylä

The Finnish Society for Sports History, The Finnish Society of Sport Sciences, The Department of History and Ethnology of the […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

SUOMEN URHEILU- JA LIIKUNTAHISTORIAN TUTKIMUSBIBLIOGRAFIA

Suomen urheilumuseosäätiön julkaisuja n:o 32; 2006.

Toimituskunta

Erkki Vasara (pj), Kenth Sjöblom, Vesa Tikander ja Ossi Viita

Aineiston kokoaja

Jyrki Talonen

 

Sisältö – Innehåll – Contents

Saatteeksi

Bibliografian käyttäjälle

Finländsk idrottshistorisk forskningsbibliografi – en sammanfattning

Research Bibliography of Finnish Sport History – A Summary

1. Hakuteokset – Uppslagsverk – Reference Works

2. Yleisesitykset – Översiktsverk – General Works

3. Sarjat – Serier – Series

4. Liikunnan ja urheilun aate ja olemus – Idrottens och sportens idé och väsen – The Idea of Physical Exercise and Sport

5. Liikuntakulttuuri – Idrottskultur – Physical Culture

6. Järjestöt – Organisationer – Organizations

7. Seurat – Föreningar – Sport Clubs

8. Henkilöt – Personer – Persons

9. Urheilumuodot ja –lajit – Idrottsformer och –grenar – Sports

10. Paikkakunnat ja alueet – Orter och regioner – Localities and Regions

11. Liikuntapaikat – Idrottsplatser – Venues and Facilities

12. Olympialiike – Olympiarörelsen – The Olympic Movement

13. Merkittävät tapahtumat ja instituutiot – Betydelsefulla evenemang och institutioner – Significant Events and Institutions

14. Liikuntahallinto – Idrottsadministration – Sport Administration

15. Politiikka – Politik – Politics

16. Kansainväliset suhteet – Internationella relationer – International Relations

17. Sotilasliikunta – Militäridrott – Military Sport

18. Naisliikunta – Kvinnoidrott – Women’s Physical Exercise and Sport

19. Erityisryhmät – Specialgrupper – Special Groups

20. Harrasteliikunta – Fritidsidrott – Recreational Physical Activities

21. Liikuntakasvatus – Fysisk forstran – Physical Education

22. Huippu-urheilu ja valmennus – Elitidrott och träning – Elite Sports and Coaching

23. Talous ja oikeus – Ekonomi och juridik – Economic and Judicial Aspects

24. Tiede ja tutkimus – Vetenskap och forskning – Science and Research

25. Taide ja kulttuuri – Konst och kultur – Art and Culture

26. Media – Media – Media

27. Liikunta ja urheilu ulkomailla – Idrott och sport i utlandet – Physical Exercise and Sport in Other Countries

28. Kirja-arvostelut – Bokrecensioner – Book Reviews

Käytetyt lyhenteet – Förkortningar – Index of Abbreviatitions

Urheiluhistorian ulkopuoliset julkaisut – Idrottshistorien utomstående publikationer – Publications not Related to Sport History

Hakemisto – Index – Index

Loppuunmyyty / Utsåld / Sold Out!