Call for paper / Special Issue ESSH ”Sport and Religion”

Sport and Religion. The historical development from the nineteenth century onwards Call for Papers European Studies in Sports History no […]

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2024

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.6.2024 […]

Lue lisää »

Esiintyjäkutsu – ”Urheilun etiikka ja moraali” 13.−14.12.2024 urheiluhistorian hybridisymposiumiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät urheiluhistorian symposiumin Jyväskylän yliopistossa 13.−14.12.2024. Symposium toteutetaan hybridimuodossa, joten […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Idrottshistoriskt symposium 12-13.11.2009, Malmö

15.6.2009

Inbjudan till Idrottshistoriskt symposium 2009, tema

”IDROTT OCH IDROTTSFORSKNING I FÖRÄNDRING. Idrotten som forskningsfält och kulturarv”.

Konferensen kommer att hållas på Malmö högskola 12-13 november 2009.

Välkommen med din anmälan! Sprid gärna denna inbjudan till kollegor med intresse för idrott och historia!

Kontaktperson:

Helena Tolvhed, samordnare för Idrottshistoriskt symposium 2009

Doktorand i historia, utbildningskoordinator Historiska studier

e-post: helena.tolvhed(at)mah.se

postadress: Lärarutbildningen, Malmö högskola

205 06 Malmö

* * *

INBJUDAN

IDROTT OCH IDROTTSFORSKNING I FÖRÄNDRING

Idrottshistoriskt symposium 2009

Tema: Idrotten som forskningsfält och kulturarv

Malmö högskola, 12-13 nov 2009

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF), Idrottsvetenskap vid Malmö högskola samt Idrottsmuseet i Malmö inbjuder härmed till det 6:e Idrottshistoriska symposiet i Malmö. Arrangemanget riktar sig till alla som är intresserade av idrotten som samhällsfenomen; forskare inom humaniora och samhällsvetenskaperna eller personer som är yrkesverksamma inom medier, förlagsverksamhet eller kulturarvsinstitutioner som t.ex. museer och arkiv.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Dag 1, 12 nov (från kl 10.00)

Under denna dag fokuseras Idrottens platser och idrott som kulturarv. Ambitionen är att programmet ska spegla olika perspektiv på hur idrott bevaras och förmedlas som kulturarv och som inslag i vår fysiska miljö. Bland föredragshållarna denna dag finns Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och författare till boken Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser), Karl Örsan (chef för Riksidrottsmuseet i Stockholm), Marita Arvidsson (chef för Nordiskt travmuseum), Pontus Forslund (författare till mastersuppsatsen i Museivetenskap”’Football is Forever.’ The Establishment and Purposes of Football Museums”) samt René Kural (Center for Idræt og Arkitektur, Köpenhamns universitet). På programmet står också en paneldiskussion kring temat ”Hur bevarar och förmedlar man idrottens kulturarv?”. På eftermiddagen går vi på stadsvandring med idrottstema, vilken avslutas med en visning av Malmös nyaste arena – Swedbank Stadion – samt en visning av Idrottsmuseet av museichef Anne-Lis Nilsson. Kvällen avrundas med en gemensam festmiddag.

Dag 2, 13 nov (9.00-ca 15.00)

Under denna dag diskuteras frågor om Idrottsforskningen i vetenskapssamhället. Under det senaste decenniet har en flervetenskaplig idrottsvetenskap med anspråk på disciplinstatus vuxit fram i Norden. Mot bakgrund av ett föränderligt akademiskt landskap behandlar Idrottshistoriskt symposium 2009 frågor om den idrottshistoriska forskningens plats och framtidsmöjligheter, samt om vilka utmaningar som idrottsforskningen i bredare mening står inför. Såväl erfarna som yngre forskare ger sin syn på frågor kring flervetenskaplig forskning, akademisk identitet och fältets framtid. Bland talarna märks Jan Lindroth (Sveriges första professor i idrottshistoria, numera emeritus vid Stockholms universitet), Else Trangbæk (professor i historia och ledare för Institut for Idræt, Köpenhamns universitet), Mats Greiff (professor i historia, Malmö högskola) och Mikael Lindfeldt (docent i etik vid teologiska institutionen, Åbo akademi). Som sista programpunkt denna dag belyses frågan om den idrottshistoriska forskningens framtid i en paneldiskussion där deltagarna är doktorander och yngre forskare (moderator: Susanna Hedenborg, Idrottsvetenskap vid Malmö högskola).

Plats

Lärarutbildningen, Malmö högskola

Anmälan och kontakt

Konferensen är avgiftsfri.

Arrangörerna bjuder tillresta forskare och doktorander på en hotellövernattning.

Sista anmälningsdag är 15 september, men antalet deltagare är begränsat och vi uppskattar din anmälan så snart som möjligt.

Anmälan via epost till samordnare Helena Tolvhed, Malmö högskola.

helena.tolvhed(at)mah.se