Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Idrottshistoriskt symposium 12-13.11.2009, Malmö

15.6.2009

Inbjudan till Idrottshistoriskt symposium 2009, tema
"IDROTT OCH IDROTTSFORSKNING I FÖRÄNDRING. Idrotten som forskningsfält och kulturarv".

Konferensen kommer att hållas på Malmö högskola 12-13 november 2009.

Välkommen med din anmälan! Sprid gärna denna inbjudan till kollegor med intresse för idrott och historia!

Kontaktperson:
Helena Tolvhed, samordnare för Idrottshistoriskt symposium 2009
Doktorand i historia, utbildningskoordinator Historiska studier
e-post: helena.tolvhed(at)mah.se
postadress: Lärarutbildningen, Malmö högskola
205 06 Malmö

* * *
INBJUDAN

IDROTT OCH IDROTTSFORSKNING I FÖRÄNDRING
Idrottshistoriskt symposium 2009
Tema: Idrotten som forskningsfält och kulturarv
Malmö högskola, 12-13 nov 2009

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF), Idrottsvetenskap vid Malmö högskola samt Idrottsmuseet i Malmö inbjuder härmed till det 6:e Idrottshistoriska symposiet i Malmö. Arrangemanget riktar sig till alla som är intresserade av idrotten som samhällsfenomen; forskare inom humaniora och samhällsvetenskaperna eller personer som är yrkesverksamma inom medier, förlagsverksamhet eller kulturarvsinstitutioner som t.ex. museer och arkiv.

PRELIMINÄRT PROGRAM


Dag 1
, 12 nov (från kl 10.00)

Under denna dag fokuseras Idrottens platser och idrott som kulturarv. Ambitionen är att programmet ska spegla olika perspektiv på hur idrott bevaras och förmedlas som kulturarv och som inslag i vår fysiska miljö. Bland föredragshållarna denna dag finns Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och författare till boken Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser), Karl Örsan (chef för Riksidrottsmuseet i Stockholm), Marita Arvidsson (chef för Nordiskt travmuseum), Pontus Forslund (författare till mastersuppsatsen i Museivetenskap”’Football is Forever.’ The Establishment and Purposes of Football Museums”) samt René Kural (Center for Idræt og Arkitektur, Köpenhamns universitet). På programmet står också en paneldiskussion kring temat ”Hur bevarar och förmedlar man idrottens kulturarv?”. På eftermiddagen går vi på stadsvandring med idrottstema, vilken avslutas med en visning av Malmös nyaste arena – Swedbank Stadion – samt en visning av Idrottsmuseet av museichef Anne-Lis Nilsson. Kvällen avrundas med en gemensam festmiddag.


Dag 2,
13 nov (9.00-ca 15.00)

Under denna dag diskuteras frågor om Idrottsforskningen i vetenskapssamhället. Under det senaste decenniet har en flervetenskaplig idrottsvetenskap med anspråk på disciplinstatus vuxit fram i Norden. Mot bakgrund av ett föränderligt akademiskt landskap behandlar Idrottshistoriskt symposium 2009 frågor om den idrottshistoriska forskningens plats och framtidsmöjligheter, samt om vilka utmaningar som idrottsforskningen i bredare mening står inför. Såväl erfarna som yngre forskare ger sin syn på frågor kring flervetenskaplig forskning, akademisk identitet och fältets framtid. Bland talarna märks Jan Lindroth (Sveriges första professor i idrottshistoria, numera emeritus vid Stockholms universitet), Else Trangbæk (professor i historia och ledare för Institut for Idræt, Köpenhamns universitet), Mats Greiff (professor i historia, Malmö högskola) och Mikael Lindfeldt (docent i etik vid teologiska institutionen, Åbo akademi). Som sista programpunkt denna dag belyses frågan om den idrottshistoriska forskningens framtid i en paneldiskussion där deltagarna är doktorander och yngre forskare (moderator: Susanna Hedenborg, Idrottsvetenskap vid Malmö högskola).


Plats
Lärarutbildningen, Malmö högskola

Anmälan och kontakt
Konferensen är avgiftsfri.

Arrangörerna bjuder tillresta forskare och doktorander på en hotellövernattning.
Sista anmälningsdag är 15 september, men antalet deltagare är begränsat och vi uppskattar din anmälan så snart som möjligt.

Anmälan via epost till samordnare Helena Tolvhed, Malmö högskola.

helena.tolvhed(at)mah.se