Practical Information – Nordic-Baltic Sport History Symposium 2023 in Jyväskylä

For the full information file klick HERE.

Lue lisää »

Call for Presentations – The Nordic–Baltic Sports History Congress 2023 in Jyväskylä in Finland and on Zoom

The Finnish Society for Sports History and the Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä jointly organize […]

Lue lisää »

Kutsu pohjoismaisbalttilaiseen liikunta- ja urheiluhistorian hybridikongressiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät pohjoismaisbalttilaisen liikunta- ja urheiluhistorian kongressin Jyväskylän yliopistossa 8.–9. joulukuuta […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Manusinbjudan 2014

21.3.2013

MANUSINBJUDAN 2014

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Vi publicerar referentgranskade artiklar (peer-review) skrivna på skandinaviska språk eller engelska, men även artiklar av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter är välkomna.
 Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014; andra typ av bidragmanus den 15.8.

För närmare information se www.svif.net/arsskriften.htm