Call for paper / Special Issue ESSH ”Sport and Religion”

Sport and Religion. The historical development from the nineteenth century onwards Call for Papers European Studies in Sports History no […]

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2024

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.6.2024 […]

Lue lisää »

Esiintyjäkutsu – ”Urheilun etiikka ja moraali” 13.−14.12.2024 urheiluhistorian hybridisymposiumiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät urheiluhistorian symposiumin Jyväskylän yliopistossa 13.−14.12.2024. Symposium toteutetaan hybridimuodossa, joten […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Louekoski, Matti (1941–)

Hiihtourheilun järjestöjohtaja, ministeri, pankinjohtaja, varatuomari

Matti Louekoski on toiminut kansallisella ja kansainvälisellä järjestökentällä 1970-luvulta nykypäivään. Hän on vaikuttanut hiihdon saralla Työväenurheiluliitossa ja Suomen Hiihtoliitossa. Suomen Olympiakomitean hallitukseen Louekoski kuului 1990-luvun alkupuoliskon. Ansioistaan Louekoskelle on myönnetty Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi.


Matti Louekoski syntyi Oulussa 14. huhtikuuta 1941. Hänestä tuli ylioppilas 1960, oikeustieteen kandidaatti 1965 ja varatuomari 1967. Merkillepantavaa on hänen uransa nopea eteneminen järjestötoiminnasta ministeritason poliitikoksi.

Louekoski toimi aluksi Suomen Ylioppilaskunnan Liiton pääsihteerinä 1967─1969 ja valtiovarainministeriön virkamieskoulutuksen suunnittelijana 1969─1970. Hänestä tuli sisäministeriön yliasiaintarkastaja 1970 ja opetusministeriön virkaatekevä toimistopäällikkö 1970─1972. Louekoski perusti 1978 asianajotoimiston ja toimi sen asianajajana. Samalla hän vaikutti jo tuolloin kansainvälisissä tehtävissä hiihdon saralla.

Matti Louekoski loikin merkittävän uran urheilun järjestötoiminnassa. Hän kuului Työväen Urheiluliiton hiihtojaostoon lähes 30 vuotta (1984─2002). Samaan aikaan hän vaikutti Suomen Olympiakomitean hallituksessa (1990─1996). Suomen Hiihtoliiton johtokuntaan hän siirtyi 1990-luvun puolivälissä (1996─2001) ja jatkoi edelleen varapuheenjohtajana 2001 lähtien.

Poliittiselta näkökannaltaan Louekoski kuului vasemmistoon, SDP:hen, ja edusti uutta 1960-luvun uutta poliitikkosukupolvea. Hän toimi ministerinä 1971─1975 ja 1987─1991 sekä kansanedustajana 1976─1979 ja 1983─1996, jonka jälkeen Louekoski siirtyi Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi.

Matti Louekosken ura pankkimaailmassa juontui jo 1970-luvulle, kun hän pääsi Suomen Työväen Säästöpankin johtajistoon 1978 ja sieltä edelleen pankinjohtajaksi 1980─1983. Suomen Pankin johtokunnassa Louekoski toimi 1996─2007 ja hänet valittiin Suomen Pankin varapuheenjohtajaksi 2001. Matti Louekoski harrastaa muun muassa ulkoilua ja vanhoja autoja.


Liiteosio

Matti Kalevi Louekoski S 14.4.1941 Oulu. V nimismies Kaarlo Louekoski ja Helga Maria Castrén.

Ura. Ylioppilas 1960; oikeustieteen kandidaatti 1965 (Helsingin yliopisto); varatuomari 1967; talouspolitiikan johtamiskurssi (SITRA).

Kerimäen tuomiokunnan notaari 1966; Suomen Ylioppilaskuntien Liiton pääsihteeri 1967─1969; virkamiehenä valtiovarainministeriössä ja sisäasiainministeriössä 1969─1970; vt. korkeakouluneuvos; toimistopäällikkö 1970─1972; valtioneuvoston erityistehtävissä valtioneuvoston kansliassa 1975─1976; Suomen Työväen Säästöpankin johtajiston jäsen, pankinjohtaja 1979─1983; Suomen Pankin johtokunnan jäsen (myös varapuheenjohtajana) 1996─2008. Yksityisyrittäjä (lakimiestoimisto).

Kansanedustajana 21.9.1976─23.3.1979, 26.3.1983─30.4.1996 (siirtyi Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi).

Jäsenyydet eduskunnan toimielimissä: puhemiehistö 1985─87, ensimmäinen varapuhemies 1985─15.5.1987, toinen varapuhemies 25.4.1995─1.5.1996; Ulkoasiainvaliokunnassa 1976─76; Toisessa lakivaliokunnassa 1976─78; Perustuslakivaliokunnassa 1977─78 ja 1983─85; Lakivaliokunnassa varapuheenjohtajana 1977─78; Puolustusvaliokunnassa (─21.3.1991 Puolustusasiainvaliokunta) 1977─78, varapuheenjohtaja 1995; Liikennevaliokunnassa 1983─85; Talousvaliokunnassa puheenjohtajana 1991─94; Suuressa valiokunnassa 1993─94; eduskunnan pankkivaltuusmiehenä 1987; eduskunnan palkkavaltuuskunnassa 1983─85, puheenjohtajana 1991.

Eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä 21.9.1976─23.3.1979, 26.3.1983─30.4.1996.

Valtioneuvoston jäsenyydet (ministerinä): opetusministeri (Teuvo Auran II:ssa ammatti-/virkamieshallituksessa, 118 päivää) 29.10.1971─22.2.1972; ministeri valtioneuvoston kansliassa (Pertti Paasio II:ssa hallituksessa, 195 päivää) 23.2.1972─3.9.1972; oikeusministeri ja ministeri valtioneuvoston kansliassa (Kalevi Sorsan 1. hallituksessa, 1013 päivää) 4.9.1972─12.6.1975; oikeusministeri (Harri Holkerin hallituksessa) 30.4.1987─28.2.1990; Pohjoismainen yhteistyöministeri (Holkeri) 8.5.1987─7.12.1989; valtiovarainministeri (Holkeri) 1.3.1990─25.4.1991 (yhteensä 1458 päivää).

Valtakunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtaja 1972─79.

Luottamustoimet. TUL:n (Työväen Urheiluliiton) hiihtojaostossa 1984─2002, puheenjohtaja 1985─; Suomen Olympiakomitean hallituksessa 1990─96; Suomen Hiihtoliiton johtokunnassa 1994─2001; varapuheenjohtajana 1995─

Valtiolliset luottamustehtävät: Valtakunnansuunnitteluviraston puheenjohtaja 1972─73; Kehitysalueiden neuvottelukunnassa (myös varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana) 1972─75; Asuntoneuvoston puheenjohtaja 1977─85; presidentin valitsijamies 1978, 1982, 1988; suomalais-neuvostoliittolaisen taloudellisen yhteistyökomission varapuheenjohtaja 1990─91.

Kunnalliset luottamustehtävät: Espoon kaupunginvaltuutettu 1977─2002, Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1985, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) hallituksen varapuheenjohtaja 1977─84, 1998─2001.

UKK:n valintavaltuuskunnan varapuheenjohtaja 1968; Imatran Voima Oy:n hallintoneuvostossa 1974─90, varapuheenjohtaja 1988─90; Helsingin seudun lämpövoima Oy:n hallintoneuvostossa 1977─90; Asuntoneuvoston puheenjohtaja 1977─84; Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1986─96; Veitsiluoto Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1992─94; Suomi-Neuvostoliitto -seuran talousyhteistyön jaostossa 1980─86; Suomi-Puola -liiton (ensimmäinen) puheenjohtaja 1980─88; Osuusliike Elannon edustajistossa 1984─, hallintoneuvoston puheenjohtaja 1995─96; Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman hallintoneuvostossa 1986─96; Y-säätiön (vuokratalorakennuttaja) valtuuskunnassa 1985─99, puheenjohtaja 1989─90, 1993─99; Veitsiluoto Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1992─94; Enso-Gutzeit Oy:n ja Enso Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 1994─97; Rintamamiesveteraanien Liiton tukisäätiön hallituksessa 1994─, puheenjohtaja 1995─; Uudenmaan läänin kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja 1995─96; Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF:n) hallintoneuvoston varajäsen 2000─. Lukuisia neuvottelukomiteoiden ja toimikuntien puheenjohtajuuksia.

Ansiomerkit. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi; TUL:n kulttuurin arvomerkki; Autourheilun kansall. Kesk.l. hopeinen plaketti.

Suomen Leijonan komentajamerkki I; Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentaja; Vapaudenristi (ritarikunta) 2; Sotilasansiomerkki (sot.am.); Vh ar. Sk.; Reservin Autourheiluliiton (RAuL) ansioristi; Rintamaveteraaniliiton kunniaristi; Puolan Kansantasavallan Ansioritarikunnan komentaja; Puolan kulttuurin amiraaliristi; Espoo-mitali; Paasio-mitali.

Tuotanto. Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, koulutussuunnitteluryhmä: Matti Louekoski, Veikko Saarinen ja Paavo Tarvainen. Valtiovarainministeriö, järjestelyosasto, Helsinki 1970; Kasvukeskuspoliittisen jaoston mietintö, puheenjohtajana Matti Louekoski, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja, 2/1974, Kehitysalueiden neuvottelukunta, kasvukeskuspoliittinen jaosto, Valtioneuvosto, Helsinki 1974; Muistio työeläkeyhtiöistä, työeläkevakuutusyhtiölainsäädännön kehittämistä koskeva selvitystehtävä, Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 15/1996. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1996; Työeläkevakuutusyhtiölain uudistamistarpeet, selvityshenkilön väliraportti, Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 15/2005. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2005. Lukuisia artikkeleita ja osia kokoomateoksessa, aikakausi ja sanomalehdissä.

Pienpainatteet: Opiskelijoiden asuminen (muiden kanssa) 1970; Luonnos laiksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä yrityksen päätöksenteossa 1976.

Urheilusaavutukset: –

Julkiset muotokuvat ja muistomerkit: –

Henkilön mukaan nimetty: –

Lähteet. Eduskunnan edustajamatrikkeli. [Viitattu 29.9.2013]. www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=174&{kieli}=su&{haku}=kaikki ; Kuka kukin on, Who is who in Finland 2005, toimittanut Risto Rintala. Keuruu, Otava 2004; Rossi Juhana, Seppo Honkapohja pankkivaltuuston esitys Suomen pankkiin. [Julkaistu Helsingin Sanomissa 13.9.2007]. [Päivitetty 13.9.2007]. [Viitattu 16.8.2013]. www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Seppo+Honkapohja+pankkivaltuuston+esitys+Suomen+Pankkiin/1135230260206 ; Valtioneuvosto, ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto. [Päivitetty 16.8.2013]. [Viitattu 16.8.2013]. http://valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/vuodesta-1917/tulokset/fi.jsp?report_id=M2&selectedCriterion.ministeri_henkilo_id=129

Kirjoittaja(t): Aarni Virtanen

Julkaistu 20.12.2017

Artikkelitekstin pituus: 1636 merkkiä
Urheiluvaikuttajat-verkkojulkaisu
Suomen urheiluhistoriallinen seura ry