Uutuuskirja! ”Näin kaikki alkoi – Suomi-kiekon synty- ja alkuvaiheet 1908-1933” (2021)

Olav Björkstrandin, Markku Kasilan ja Jorma Saukkokosken teos suomalaisen jääkiekkoilun alkuvaiheista sisältää runsaasti uutta tietoa mm. ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa […]

Lue lisää »

Sukupuolen ja urheilun tutkijoiden 13. konferenssi Chemniz’ssä virtuaalisesti!

Tapaaminen järjestetään 12.-13. marraskuuta 2021. Lue lisää tästä.

Lue lisää »

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER

Nordisk idrottshistorisk nätverksträff Tid: 25-26 november, 2021 Plats: Örebro universitet och/eller digitalt The Nordic Network for Sport History meeting at […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Uutuuskirja! ”Näin kaikki alkoi – Suomi-kiekon synty- ja alkuvaiheet 1908-1933” (2021)

Olav Björkstrandin, Markku Kasilan ja Jorma Saukkokosken teos suomalaisen jääkiekkoilun alkuvaiheista sisältää runsaasti uutta tietoa mm. ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa pelanneista kuudesta suomalaisesta jääkiekkopioneerista, joista osaa ei ole aiemmin esitelty lainkaan suomalaisessa jääkiekkokirjallisuudessa. Kirjassa esitellään myös ensimmäinen Suomessa syntynyt NHL-pelaaja, Albert Pudas, joka aloitti jääkiekkoilun Kanadassa ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Kirjan kautta voi myös tutustua valtataistelujen värittämään monivuotiseen synnytysprosessiin, joka edelsi maamme jääkiekon kilpailutoiminnan liikkeellelähtöä vuonna 1928 ja Suomen Jääkiekkoliiton perustamista vuonna 1929. Tekijät haluavat teoksellaan lisäksi antaa kotimaisen jääkiekon ensimmäisille kilpailuvuosille 1928-1933 niille kuuluvan arvon. Tähän mennessä edellä mainitut vuodet on käsitelty kotimaisessa jääkiekkokirjallisuudessa verrattain lyhyesti.

Kirjaa voi tilata suoraan tekijöiltä 39 e + postikulut (7,20 e) – samoilla postikuluilla voi tilata 2-3 kirjaa yhdessä lähetettyinä. Teoksessa on 326 sivua; ISBN 978-952-94-4828-9

Tilaukset yhteen seuraavista osoitteista: olav.bjorkstrand[at]gmail.com, jorma.saukkokoski[at]gmail.com, markku.kasila[at]gmail.com

Sukupuolen ja urheilun tutkijoiden 13. konferenssi Chemniz’ssä virtuaalisesti!

Tapaaminen järjestetään 12.-13. marraskuuta 2021. Lue lisää tästä.

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER

Nordisk idrottshistorisk nätverksträff

Tid: 25-26 november, 2021

Plats: Örebro universitet och/eller digitalt

The Nordic Network for Sport History meeting at Örebrö University on 25 and 26 November 2021. More information in English can be found here.

Idrottshistoriska nätverket samlar idrottshistoriskt intresserade forskare från Norden. Tillsammans med Svenska idrottshistoriska föreningen öppnar vi nu upp för bidrag till 2021 års träff. Vi siktar på att mötas fysiskt men möjliggör även digitalt deltagande. Syftet med konferensen är att presentera och diskutera nyss avslutade, pågående  och planerade idrottshistoriska forskningsprojekt som inriktar sig på den nordiska kontexten. Idrott och historia tolkas brett och kan inbegripa flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, kroppskultur och fysisk aktivitet.

Deltagandet är gratis och till de som deltar på plats erbjuds två luncher, en middag och enklare fika (men vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäringen tillkomma). Varje person får själv stå för resa och logi. I samband med anmälan vill vi att du anger om du avser att presentera något (titel och en kortare sammanfattning ska då insändas), om du deltar fysiskt eller digitalt samt om du har några särskilda kostpreferenser.

Viktiga datum

30 september Deadline anmälan för presentationer, insänd titel och sammanfattning av din presentation (abstract)

25 oktober Program i huvudsak klart.

30 oktober Deadline anmälan för de som endast deltar (Vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäring tillkomma).

25-26 november Nätverksträff

Nätverksträffen 2021 arrangeras av Örebro universitet och Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF). Föreningen ger ut Idrott, historia och samhälle som är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden och som sedan 2012 publicerar referentgranskade artiklar (”peer-review”)

Skrivna på skandinaviska språk eller engelska.

Call for Presentations – The Ethics and Morals of Sports, the Legitimacy of Sport Congress 2021 in Jyväskylä

The Finnish Society for Sports History, The Finnish Society of Sport Sciences, The Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä and The Faculty of Sport and Health Sciences of the University of Jyväskylä jointly organize The Ethics and Morals of Sports, the Legitimacy of Sport Congress 2021 in the University of Jyväskylä, in Finland, 25st–26th of November, 2021.

We invite researchers and scholars to the Congress to discuss and analyze the problems and downsides associated with sports and exercise. These are, for instance, doping, gender-based harassment, victims of sport, fraudulent means, intoxicants, power of money, violence and hooliganism.

Exercise and sport – in society at large ­– are very much about values ​​and ideals. One needs to know what one wants and where one wants to go. However, the key question related to the issues of exercise and sports is how to solve these problems.

History is the main field of study in the Congress but we want to approach the thematic multi-scientifically. Along with Historians, we expect that representatives of Ethnology, Physical Education, Museology, Sociology and Media Sciences among others answer our call as we aim at encompassing the congress thematic from past to the future.

The Congress language is English. The speeches are expected to be 20 minutes (+10 minutes for public discussion).

We ask all, who are interested in the theme, to send the abstracts of their presentations (one A4) to Docent Heikki Roiko-Jokela (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) or Congress Secretary Hanna Jakosuo (hanna.k.jakosuo(at)jyu.fi) by the 31st of August.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry

Finlands idrottshistoriska förening r.f.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään

keskiviikkona 19.5.2021 klo 17.45 alkaen Lahden Hiihtomuseolla, Salpausselänkatu 8, Lahti.

Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2021 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousesitelmä. Koronatilanteen vuoksi esitelmätilaisuus on peruttu.

Seura järjestää kesäkuussa webinaarin, jossa esitellään tuoreita urheiluhistoriallisia tutkimuksia.

Ilmoittaudu, jos olet tulossa vuosikokoukseen Lahteen tai haluat osallistua kokoukseen etänä, viimeistään 18.5. Ilmoittautumiset suvi.kuisma(at)lahti.fi tai 050 398 5521.

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19. maj 2021, kl. 17.45 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2020

6. Bokslut 2020 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2021 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2021

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet c. kl. 18.30 får vi höra Suvi Kuisma föredrag “Suomen naiset ladulla ja mäessä – poimintoja naisten hiihtohistoriasta”, (på finska). INSTÄLLD.

Kirjoittajakutsut JATKOAIKAA – CESH / ISPHES yhteiskongressiin, Lissabon 14.-16.9.2021

Teemana on Sport and Politics from Antiquity to the Modern Day. Seminaariesitelmissä keskitytään mm. seuraaviin asioihin: 1) urheilun ja poliittisten järjestelmien suhde; 2) urheilu, rotu ja kolonialismi; 3) urheiluorganisaatiot poliittisina järjestöinä; 4) urheilun ja kansallisten sekä kansainvälisten suhteiden merkitys; 5) urheilu ja sukupuoli.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kirjoittajiksi eri tieteenalojen edustajat eikä sitä ole rajoitettu urheiluhistorian tutkijoille. Abstraktien maksimi pituus on kokonaisuudessaan 300 sanaa. Esitykset tulee toimittaa viimeistään 30. huhtikuuta 2021 mennessä osoitteeseen: cesh.ishpes [at] fcsh.unl.pt

Kyseisen kongressin yhteydessä järjestetään myös nuorten tutkijoiden ISHPES Gigliola Gori Award -kirjoituskilpailu. Aiemmin julkaisemattomat esseet (max. 6000 sanaa) tulee lähettää s-postitse viimeistään 30. huhtikuuta 2021 mennessä osoitteeseen: awards [at] ishpes.org

Lisätietoja: https://www.ishpes.org/

Suomen naiset ladulla ja mäessä -julkaisu on ilmestynyt

”Suomen naiset ladulla ja mäessä” tarjoaa elävän ja monipuolisen yleiskatsauksen naisten kilpahiihdon ja mäkihypyn historiaan Suomessa. Kirja kertoo naisten noususta suksille tasavertaisiksi kilpaurheilijoiksi. Teoksessa perehdytään myös harrastehiihtoon, valmennuksen saloihin sekä eri aikakausien hiihtomuotiin.

Suomen naiset LADULLA JA MÄESSÄ

168 sivua, 150 kuvaa

Kirjoittajat: Suvi Kuisma ja Tiina Jantunen

Hiihtomuseo

­****************************************************

Suvi Kuisma

Vt. Näyttelypäällikkö I Acting Chief of Exhibitions

Lahden Museot I Lahti City Museum

suvi.kuisma@lahti.fi

+358 50 398 5521

www.lahdenmuseot.fi

Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2021 – Teema: Urheilun etiikka ja moraali- urheilun oikeutus

Ks. tarkemmin https://www.suhs.fi/julkaisut/

21ST ISHPES CONGRESS 2020 – CALL FOR PAPERS

AUGUST 20-23 IN SAPPORO, JAPAN
SPORT HISTORY AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE YEAR OF THE TOKYO GAMES 2020

Host: Hokkaido University

The Conference begins on Thursday, August 20. The social event is held on Saturday, August 22 and the final banquet also held in the evening on Sunday, August 23. The time slot of Young scholars’ social night is planned on Saturday, August 22. An optional tour is planned on Monday, August 24.

CONGRESS TOPIC AND SUBTOPICS

For the ISHPES Congress Sapporo 2020 scholars are invited to submit proposals for sessions which include three papers and abstracts related to the main topic “Sport History and Interdisciplinary Relations in the Year of the Tokyo Games 2020” or individual abstracts on a subtopic. Each author can only submit one abstract. The oral presentations will each be 20 minutes followed by 10 minutes for discussion.

Subtopics:

– The legacy of hosting the Olympic and Paralympic Games
– Mega-events in sports
– Media, journalism and sports
– Sports and disability
– Gender diversity in physical culture and sport
– Literature, film, philosophy and sport
– Role of economics in sport
– Relations of power, class, politics, diplomacy in sport
– History of physical education and teaching methodologies
– History of martial arts
– Indigeneity and sport /ethnicity and sport
– Medical history in sport and physical activity
– Open papers

Deadlines
– Abstract submission opening: December 15, 2019
– Abstract submission closing: February 15, 2020
– Authors to be notified: The end of March 2020

More information:

2020 Congress – Call for Papers

2020 GIGLIOLA GORI AWARD – CALL FOR SUBMISSIONS

ISHPES is currently accepting applications for the 2020 Early Career Scholar Award. The ISHPES GIGLIOLA GORI AWARD will be presented at the 2020 ISHPES Congress to be held in SAPPORO, JAPAN on August 20-24, 2020.

It is awarded for an unpublished essay of outstanding quality in the field of sport history. Eligible scholars must be a member of ISHPES and a registered student (undergraduate or graduate) at the time of the Congress or within one year of receiving or having graduated from a program of higher education.

The essay must be submitted in English and the text itself (including notes and bibliography) must not exceed 8,000 words. The essay should conform to The International Journal of Sport History style for format and references.

The main criteria for selection will be based on the young scholar’s original work, the scientific quality of his or her research and the value of the study from the perspective of international sport history. A specially chosen committee will review the articles and select the winner.

More information:

2020 Gigliola Gori Award – Call for Submissions