Practical Information – Nordic-Baltic Sport History Symposium 2023 in Jyväskylä

For the full information file klick HERE.

Lue lisää »

Call for Presentations – The Nordic–Baltic Sports History Congress 2023 in Jyväskylä in Finland and on Zoom

The Finnish Society for Sports History and the Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä jointly organize […]

Lue lisää »

Kutsu pohjoismaisbalttilaiseen liikunta- ja urheiluhistorian hybridikongressiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät pohjoismaisbalttilaisen liikunta- ja urheiluhistorian kongressin Jyväskylän yliopistossa 8.–9. joulukuuta […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Practical Information – Nordic-Baltic Sport History Symposium 2023 in Jyväskylä

For the full information file klick HERE.

Call for Presentations – The Nordic–Baltic Sports History Congress 2023 in Jyväskylä in Finland and on Zoom

The Finnish Society for Sports History and the Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä jointly organize Nordic–Baltic Sports History Congress in the University of Jyväskylä, in Finland, 8th–9th of December 2023. The Congress will be arranged in hybrid form, so it will be possible to attend the Congress face-to-face manner or remotely by Zoom.

We invite researchers and scholars to the congress to discuss and analyze the many perspectives of the history of Sports. The thematic is free and we happily receive presentation offers. It is also possible to participate as audience.

The congress language is English. The speeches are expected to be twenty minutes, and ten minutes are reserved for public discussion.

We ask all, who are interested in the congress, to send the abstracts of their presentation (one A4 page) to Association Professor (Docent) Heikki Roiko-Jokela (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) or Congress Secretary Tapio Roiko-Jokela (tapio.h.roiko-jokela(at)jyu.fi) by the 29th of September 2023. At the same time, please indicate whether you are participating in the congress on site or remotely.

More specific information, for instance related on schedules, will be added on the webpage of the Finnish Society for Sports History (www.suhs.fi/welcome) during the late summer and early autumn 2023.

Kutsu pohjoismaisbalttilaiseen liikunta- ja urheiluhistorian hybridikongressiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät pohjoismaisbalttilaisen liikunta- ja urheiluhistorian kongressin Jyväskylän yliopistossa 8.–9. joulukuuta 2023. Kongressi toteutetaan hybridimuodossa, joten osallistuminen on mahdollista myös ZOOM-etäyhteyden kautta.

Kutsumme tutkijoita keskustelemaan ja analysoimaan urheilu- ja liikuntahistoriaa kongressiimme. Tematiikka on vapaa ja otamme esitystarjouksia vastaan. Kongressiin voi osallistua myös kuuntelijana.

Kongressikielenä on englantia. Esitysten odotetaan kestävän kaksikymmentä minuuttia ja keskustelulle on varattu aikaa kymmenen minuuttia.

Pyydämme kongressista kiinnostuneita lähettämään esityksensä englanninkielisen abstraktin (yksi A4-sivu) dosentti Heikki Roiko-Jokelalle (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) tai kongressisihteeri Tapio Roiko-Jokelalle (tapio.h.roiko-jokela(at)jyu.fi) 29. syyskuuta 2023 mennessä. Ilmoitattehan samalla, oletteko osallistumassa kongressiin paikan päällä vai etänä.

Kongressia koskevia tietoja, kuten tarkempia aikatauluja, täydennetään Suomen urheiluhistoriallisen seuran verkkosivuille (www.suhs.fi) tapahtuman lähestyessä.

Sport & Neutrality Symposium in Lillehammer – October 26 and 27, 2023

The Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Center (LOSC) invites academics, PhD candidates, and others interested in current debates in sport to a public symposium on Sport & Neutrality. The symposium will take place on 26 and 27 October 2023 at the Lillehammer campus of the Inland Norway University of Applied Sciences. More information can be found on the event

https://www.inn.no/english/events/symposium-on-sport-and-neutrality/

Registration is now open.

Twelve invited scholars will engage with current issues around sport, morality, and human rights to assess whether stakeholders in sport can and should remain neutral in political questions. A session in legal issues is organized in collaboration with the annual conference of the International Sports Law Journal. The second day will focus on the role of sport science as a “neutral” academic field, since it appears to become increasingly dependent on sport organizations for funding, access to documentation, and publisher of research results. Speakers include Verner Møller (Aarhus University), Sigmund Loland (Norwegian School of Sport Sciences) and Mark James (Manchester Metropolitan University).

We particularly encourage the participation of early-career researchers, such as PhD candidates and postdoc researchers. A workshop for PhD candidates will be organized at the Norwegian Olympic Museum in Lillehammer on 25 October 2023 that will allow for the presentation of research projects and networking. Please see the section “Pre-Symposium Workshop for PhD Students” for more information.

The conference results will be published in the International Journal of Sport & Society at the end of 2024. Contributions from registered symposium participants and PhD workshop participants will also be considered for publication in the special issue.

For more information on the event, contact Jörg Krieger

jorg.krieger [at] inn.no

or Yuliya Chernykh

yuliya.chernykh [at] inn.no

Please pass this invitation on to colleagues that may find this symposium interesting. Welcome!

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2023 – HUOM! Uusi kellonaika!

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry

Finlands idrottshistoriska förening r.f.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään

keskiviikkona 31.5.2023 klo 18.00 alkaen Lahden Hiihtomuseolla Urheilukeskuksen Voitto‑auditoriossa, Salpausselänkatu 8, Lahti.

Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2023 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2023

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousta ennen klo 16.45-17.30 lahtelainen tietokirjailija Timo Taulo kertoo viimeisimmistä kirjoistaan: Lahden Hiihtoseuran 100-vuotishistoriasta ”Kaikkien Aikojen Hiihtoseura LHS 1922-2021” ja Salpausselän kisojen 100-vuotishistoriasta ”’Kaikkien aikojen hiihtokilpailut, Salpausselän kisat 1923-2023”. Niiden kirjoitusprosesseista ja uusista tavoista toimia urheiluhistorian kirjoittamisessa.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 31. maj 2023, kl. 18.00 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2022

6. Bokslut 2022 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2023 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2023

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Förr mötet c. kl. 16.45.-17.30 får vi höra Timo Taulo föredrag ”Kaikkien Aikojen Hiihtoseura LHS 1922–2021” och ”’Kaikkien aikojen hiihtokilpailut, Salpausselän kisat 1923–2023”, (på finska).

ISHPES CONGRESS 2023 – Abstract Deadline has been extended to March 12, 2023

All the information at the link below:

https://ishpes.us10.list-manage.com/track/click?u=9802065064b5253c6ad9fb279&id=e6e025ea19&e=5fd3998d5c

Second call for submissions: ISHPES Gigliola Gori Award by Malcolm MacLean

ISHPES is currently accepting applications for the 2023 Early Career Scholar Award. The ISHPES GIGLIOLA GORI AWARD will be presented at the 2023 ISHPES Congress to be held in Lausanne, Switzerland on July 12-14, 2023. (Click link for further information).The essay must be emailed to the Chair of the Awards Committee at awards@ishpes.org no later than JANUARY 19, 2023

It is awarded for an unpublished essay of outstanding quality in the field of sport history. Eligible scholars must be a member of ISHPES and a registered student (undergraduate or graduate) at the time of the Congress or within one year of receiving or having graduated from a programme of higher education.

The essay must be submitted in English and the text itself (including notes and bibliography) must not exceed 8,000 words. The essay should conform to IJHS style for format and references.

The main criteria for selection will be based on the young scholar’s original work, the scientific quality of his or her research and the value of the study from the perspective of international sport history. A specially chosen committee will review the articles and select the winner.

The award includes a €1000 prize and is named in honour of Gigliola Gori, a long standing ISHPES member and leading sports historian. The ISHPES GIGLIOLA GORI AWARD is intended to promote emerging scholarship among young scholars of sport history world-wide through the organizational support of ISHPES and its members.

The award winner will receive a €1000 prize, free registration at the Congress and a year’s membership to ISHPES. The winning paper should be presented during the conference. His/her paper must be available for consideration to be published in /The International Journal of Sport History/ and the winner, together with any other entrant whose work is recognized by the committee for its quality, will receive a diploma that will be presented during the Congress. The essay must be emailed to the Chair of the Awards Committee at awards@ishpes.org [1] no later than JANUARY 19, 2023

KUTSU – Kirjoituskutsu SUHS vuosikirjaan 2023

Klikkaa tästä tarkempiin tietoihin.

Second Call for Communication for the 9th IRNIST Conference in Berlin

Dear colleagues,

Please find, attached, the second call for communication for the 9th
IRNIST conference in Berlin.

You will find in it the possible hotels for your stay. Be careful, it
could be difficult and expensive to find a room if you book late.
Waiting to meet you in Berlin

Sincerely,
Claude Sobry & Alexander Hodeck

Claude SOBRY
Professor Emeritus
Director of the International Research Network In Sport Tourism
Member of the URePSSS research laboratory (EA 7369)

H-Sport: 2023 ISHPES Congress July 12-14. 2023

Subject Fields: Sport History, Cultural History, Contemporary History, Women’s & Gender History, Social Sciences. ”Individuals, Institutions, (Trans)nationalism. Sport and History facing new challenges.”

We are happy and delighted to welcome the ISHPES 2023 conference on the campus of the University of Lausanne, from the 12th to the 14th of July 2023.

Offering an opportunity to all the international community of the sport historians to gather in Switzerland, the organization committee also want to address several epistemological issues, such as a “biographical turn”, new interest for the institutions that are governing (inter)national sport or also beyond some new (trans)national way of analysing the sporting modernity, all of them being discussed within sport history communities all over the world.

Scholars are invited to submit individual abstracts focused upon one of the following subtopics:

* Biographical and prosopographical approaches

* Politics, national identities and diplomacy in sports

* The history of (Inter)national institutions

* From the local to the global stage of sport

* Medicalisation of the performance vs. Doping

* Pedagogisation of physical activities

* Physical education and schools systems

* Women leaders (Coaches, Presidents, Athletes, etc.)

* Teaching and methodology in sport history

* Sport history as public history

* Transnational issues in sport history

* Open Papers or Open sessions

President of the organizing comittee: Dr. Grégory Quin

Coordinator of the organizing committee: Sébastien Cala

Contact Email: ishpes2023@unil.ch