Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, November 16-18, 2022, Bodø, Norway

Welcome To the 14th annual conference of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport. The topic […]

Lue lisää »

Kutsu vuosikokoukseen 10.5.2022, klo 17.30, Lahti

Suomen urheiluhistoriallinen seura ryFinlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.5.2021 klo17.30 […]

Lue lisää »

Nordic Football Conference 11.-12. May 2022 in Jyväskylä

The deadline for abstract submission is 31st January. Further information, click here.

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, November 16-18, 2022, Bodø, Norway

Welcome To the 14th annual conference of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport. The topic of this year’s conference is “Emerging issues and alternative futures for gender and sport”. The conference will be held from November 16-18, 2022, in a physical format at the Nord University campus in Bodø, Norway .

Read more at https://site.nord.no/sportandgender2022/

Myös historiantutkijat tervetuloa!

Kutsu vuosikokoukseen 10.5.2022, klo 17.30, Lahti

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry
Finlands idrottshistoriska förening r.f.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.5.2021 klo17.30 alkaen Lahden Hiihtomuseolla, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2022 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2022

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousesitelmä

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 Vesa Vares pitää esitelmän teemalla ”Enemmän kuin peliä – Naisten jalkapallo tasa-arvon tiellä maailmalla ja Suomessa”.

Esitelmätilaisuus on avoin yleisölle! TERVETULOA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10. maj 2022, kl. 17.30 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2021

6. Bokslut 2021 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2022 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2022

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet c. kl. 18.30 får vi höra Vesa Vares föredrag “Enemmän kuin peliä – Naisten jalkapallo tasa-arvon tiellä maailmalla ja Suomessa”, (på finska).

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

Nordic Football Conference 11.-12. May 2022 in Jyväskylä

The deadline for abstract submission is 31st January. Further information, click here.

Extended deadline February 1st – CFP ISHPES Conference 2022 Sport and History: Continuity and Change (Oslo, Norway)

by Pierre-Olaf Schut

1. Call for paper : ISHPES 2022 conference

Sport and History: Continuit and Change 29 June- 2 July – Oslo (Norway)

We now welcome abstracts for the ISHPES 2022 conference!

Scholars are invited to submit individual abstracts focused upon one of

the following subtopics:

  * Sport, Physical Education and Sustainability

  * Outdoor Life and Nature

  * Disruptions, Conflicts and Pandemics

  * Politics, National Identities and Diplomacy in Sports

  * Environmental Legacy in Paralympics, Olympics and Other Mega Events

  * Sport, Technology and Innovation

  * Sports in Media and Popular Culture

  * Genders, Disabilities and Diversity in Sport 

  * Sporting Bodies

  * Teaching and Methodology in Sport History

  * Open Papers

*Submission*:  We invite you to submit your 350 words abstract

on https://www.conftool.net/2022-ishpes-conference/

before February 1st.

More information: https://www.ishpes.org/accomodation

2. Early Career Scholars should apply to *Gigliola Gori Junior Scholar

Award*.

More information: https://www.ishpes.org/early-scholar-award-winners

3. *An International Summer School in sport history* dedicated to Phd

students will be organized just before the conference to allow young scholars to

take part of both events.

More information: https://www.ishpes.org/home/summer-school

Application is open until February 1st on: https://www.conftool.net/2022-ishpes-conference/

Kirja uutuus! Arto Tolsa – Yksi yhdestätoista (2020)

Arto Tolsaa voi pitää hyvällä syyllä yhtenä suomalaisen jalkapallon suurista pelaajista. Pitkä peliura piti menestystä niin kotimaan SM-sarjassa kuin ulkomaan kentillä. Suomessa hän oli voittamassa kahteen kertaan Suomen Cupin mestaruutta ja Belgiassa hänen roolinsa oli keskeinen Beerschotin yltäessä niin ikään kahteen Belgian Cupin mestaruuteen.

Arto Tolsa kärsi koko peliuran siitä, ettei hänen suorituksiaan osattu suuren yleisön silmissä arvostaa, vaikka hänet valittiin kolmena vuotena Suomen parhaaksi jalkapalloilijaksi. Vaikka Tolsan peliura oli pitkä, oli hänen elämänsä lyhyt. Hän menehtyi vain 43 vuoden ikäisenä.

Arto Tolsan elämästä ja urasta on tehty vaikuttava elämäkerta. Urheilutoimittaja Kimmo Muttilainen on haastattelut kirjaan yli sataa ihmistä ja käynyt läpi valtavan arkistomateriaalin, joiden pohjalta on syntynyt koskettava teos.

Kirjaa on mahdollista hankkia suoraan kirjailijalta hintaan 25 euroa plus postituskulut. Pyydettäessä siihen on mahdollista saada omistuskirjoitus. Kätevimmin kirjan saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen muttiki309@gmail.com tai soittamalla kirjailijalle suoraan numeroon 050 494 8797.

Uutuuskirja! ”Näin kaikki alkoi – Suomi-kiekon synty- ja alkuvaiheet 1908-1933” (2021)

Olav Björkstrandin, Markku Kasilan ja Jorma Saukkokosken teos suomalaisen jääkiekkoilun alkuvaiheista sisältää runsaasti uutta tietoa mm. ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa pelanneista kuudesta suomalaisesta jääkiekkopioneerista, joista osaa ei ole aiemmin esitelty lainkaan suomalaisessa jääkiekkokirjallisuudessa. Kirjassa esitellään myös ensimmäinen Suomessa syntynyt NHL-pelaaja, Albert Pudas, joka aloitti jääkiekkoilun Kanadassa ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Kirjan kautta voi myös tutustua valtataistelujen värittämään monivuotiseen synnytysprosessiin, joka edelsi maamme jääkiekon kilpailutoiminnan liikkeellelähtöä vuonna 1928 ja Suomen Jääkiekkoliiton perustamista vuonna 1929. Tekijät haluavat teoksellaan lisäksi antaa kotimaisen jääkiekon ensimmäisille kilpailuvuosille 1928-1933 niille kuuluvan arvon. Tähän mennessä edellä mainitut vuodet on käsitelty kotimaisessa jääkiekkokirjallisuudessa verrattain lyhyesti.

Kirjaa voi tilata suoraan tekijöiltä 39 e + postikulut (7,20 e) – samoilla postikuluilla voi tilata 2-3 kirjaa yhdessä lähetettyinä. Teoksessa on 326 sivua; ISBN 978-952-94-4828-9

Tilaukset yhteen seuraavista osoitteista: olav.bjorkstrand[at]gmail.com, jorma.saukkokoski[at]gmail.com, markku.kasila[at]gmail.com

Sukupuolen ja urheilun tutkijoiden 13. konferenssi Chemniz’ssä virtuaalisesti!

Tapaaminen järjestetään 12.-13. marraskuuta 2021. Lue lisää tästä.

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER

Nordisk idrottshistorisk nätverksträff

Tid: 25-26 november, 2021

Plats: Örebro universitet och/eller digitalt

The Nordic Network for Sport History meeting at Örebrö University on 25 and 26 November 2021. More information in English can be found here.

Idrottshistoriska nätverket samlar idrottshistoriskt intresserade forskare från Norden. Tillsammans med Svenska idrottshistoriska föreningen öppnar vi nu upp för bidrag till 2021 års träff. Vi siktar på att mötas fysiskt men möjliggör även digitalt deltagande. Syftet med konferensen är att presentera och diskutera nyss avslutade, pågående  och planerade idrottshistoriska forskningsprojekt som inriktar sig på den nordiska kontexten. Idrott och historia tolkas brett och kan inbegripa flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, kroppskultur och fysisk aktivitet.

Deltagandet är gratis och till de som deltar på plats erbjuds två luncher, en middag och enklare fika (men vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäringen tillkomma). Varje person får själv stå för resa och logi. I samband med anmälan vill vi att du anger om du avser att presentera något (titel och en kortare sammanfattning ska då insändas), om du deltar fysiskt eller digitalt samt om du har några särskilda kostpreferenser.

Viktiga datum

30 september Deadline anmälan för presentationer, insänd titel och sammanfattning av din presentation (abstract)

25 oktober Program i huvudsak klart.

30 oktober Deadline anmälan för de som endast deltar (Vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäring tillkomma).

25-26 november Nätverksträff

Nätverksträffen 2021 arrangeras av Örebro universitet och Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF). Föreningen ger ut Idrott, historia och samhälle som är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden och som sedan 2012 publicerar referentgranskade artiklar (”peer-review”)

Skrivna på skandinaviska språk eller engelska.

Call for Presentations – The Ethics and Morals of Sports, the Legitimacy of Sport Congress 2021 in Jyväskylä

The Finnish Society for Sports History, The Finnish Society of Sport Sciences, The Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä and The Faculty of Sport and Health Sciences of the University of Jyväskylä jointly organize The Ethics and Morals of Sports, the Legitimacy of Sport Congress 2021 in the University of Jyväskylä, in Finland, 25st–26th of November, 2021.

We invite researchers and scholars to the Congress to discuss and analyze the problems and downsides associated with sports and exercise. These are, for instance, doping, gender-based harassment, victims of sport, fraudulent means, intoxicants, power of money, violence and hooliganism.

Exercise and sport – in society at large ­– are very much about values ​​and ideals. One needs to know what one wants and where one wants to go. However, the key question related to the issues of exercise and sports is how to solve these problems.

History is the main field of study in the Congress but we want to approach the thematic multi-scientifically. Along with Historians, we expect that representatives of Ethnology, Physical Education, Museology, Sociology and Media Sciences among others answer our call as we aim at encompassing the congress thematic from past to the future.

The Congress language is English. The speeches are expected to be 20 minutes (+10 minutes for public discussion).

We ask all, who are interested in the theme, to send the abstracts of their presentations (one A4) to Docent Heikki Roiko-Jokela (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) or Congress Secretary Hanna Jakosuo (hanna.k.jakosuo(at)jyu.fi) by the 31st of August.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry

Finlands idrottshistoriska förening r.f.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään

keskiviikkona 19.5.2021 klo 17.45 alkaen Lahden Hiihtomuseolla, Salpausselänkatu 8, Lahti.

Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2021 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousesitelmä. Koronatilanteen vuoksi esitelmätilaisuus on peruttu.

Seura järjestää kesäkuussa webinaarin, jossa esitellään tuoreita urheiluhistoriallisia tutkimuksia.

Ilmoittaudu, jos olet tulossa vuosikokoukseen Lahteen tai haluat osallistua kokoukseen etänä, viimeistään 18.5. Ilmoittautumiset suvi.kuisma(at)lahti.fi tai 050 398 5521.

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19. maj 2021, kl. 17.45 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2020

6. Bokslut 2020 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2021 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2021

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet c. kl. 18.30 får vi höra Suvi Kuisma föredrag “Suomen naiset ladulla ja mäessä – poimintoja naisten hiihtohistoriasta”, (på finska). INSTÄLLD.