Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana.

Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa toiminta – matkatuki.

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua.

ISHPESin jäsenille on tarjolla uusi jäsenetu: online-pääsy International Journal of the History of Sport -julkaisun vuoden 2014 numeroihin (ja jatkossa samoin vuosittain). Vaatimuksena on suoritettu ISHPESin jäsenmaksu vuodelle 2014. Edun saajien s-postiosoitteet ilmoittaa iSHPES julkaisijalle. Maksutapa ks. www.ishpes.org”

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014
Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Vi publicerar referentgranskade artiklar (peer-review) skrivna på skandinaviska språk eller engelska, men även artiklar av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter är välkomna.
 Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014; andra typ av bidragmanus den 15.8.

För närmare information se www.svif.net/arsskriften.htm

Årsmöte och sportredaktör Juha Kanervas föredrag

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 25 mars
2014, kl. 17.00 i Finlands Idrottsmuseum, Olympiastadion, Helsingfors. Kaffeservering.
ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Verksamhetsberättelsen 2013
6. Bokslut 2013 och revisionsberättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar
9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter
10. Budget för år 2014 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2014
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande
Föredrag
Efter mötet c. kl. 17.45 får vi höra sportedaktör Juha Kanervas föredrag ”Yleisurheilun ja
amtööriaatteen vaikea suhde 1880-luvulta 1980-luvulle”. (på finska)
Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

SUHS:n vuosikokous ja esitelmä 21.3.2013

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tordagen den 21 mars 2013, kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2012

6. Bokslut 2012 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2013 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2013

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet kl. 18 berättar specialforskare Vesa Tikander om hur verket Urheilulajien synty, som valts till årets idrottsbok 2012, blev till. (på finska)
Den vinnande boken är skriven av Juha Kanerva och Vesa Tikander och utgiven av förlaget Teos. Urheilulajien synty är också i globalt hänseende en unik allmän översikt över olika idrottsformers evolution mot sin nuvarande form.

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

Årsmöte 27.3.2012

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 februari 2012, kl. 17.30 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors.

Efter årsmötet kl. 18 håller fil. dr Lauri Keskinen ett föredrag (på finska) om arbetaridrottsföreningarnas roll som utbildande organisationer i början av 1900-talet. Se rubrik ovan! Keskinen disputerade i kulturhistoria i januari 2012 vid Turun yliopisto. Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

SUHS: Kirjoittajakutsu 2012 – Intresseanmälan 2012

Alkanut vuosi 2012 on jälleen kesäolympiavuosi, ja se tulee näkymään myös Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjan sisällössä. Tulemme syventämään ja kertaamaan Tukholman olympialaisten tapahtumia sadan vuoden takaa ja pureutumaan muutenkin kansainvälisen kilpaurheilun ytimeen. Tätäkin aihetta jo avattiin edellisessä vuosikirjassa.

Otamme vastaan tutkimusartikkeleita, vapaita tai essee-tyyppisiä kirjoituksia, kirja-arvosteluja, seminaariraportteja sekä keskustelupuheenvuoroja. Artikkeleiden suosituspituus on 8-12 sivua, kirja-arvostelujen 2-3 sivua.

Redaktionen mottar även bidrag på svenska. Till årsboken kan ges bidrag i form av vetenskapliga artiklar (som kan genomgå referee-förfarande om så önskas), esseäer, bokrecensioner, seminarierapporter och diskussionsinlägg.

KATSO LISÄTIEDOT – SE INFO

10.2.2012, ”Tukholman olympialaiset 1912”, seuran sessio Suomalaisilla historiapäivillä Lahdessa

Finlands idrottshistoriska föreningen ansvarar för en av sessionerna vid Finska historiedagarna XIII i Lahtis. Fredagen den 10 februari 2012 står föreningen för programhelheten ”Olympiaden i Stockholm 1912”. Seminariespråket är finska. SE PROGRAM!

Historiedagarnas program hittas på Lahtis museums hemsidor.

Årsmöte 31.3.2011

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 31 mars 2011, kl. 17.30 vid Idrottsmuseet, Olympiastadion, Helsingfors. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe. I samband med årsmötet kl. 18 håller fil. dr Jari Kanerva ett föredrag (på finska) om den alpina skidkulturens tillblivelse i Finland. Se rubrik ovan! Föredraget är öppet för allmänheten.

VÄLKOMMEN!

Kirjoittajakutsu vuosikirjaan 2011 – Intresseanmälan för årsboken 2011

Halukkaita kirjoittajia pyydämme ottamaan yhteyttä toimittajiin ja tarjoamaan tekstejään tai alustavia aiheitaan maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

Ta kontakt med årsbokens redaktion per slutet av mars 2011.

LISÄTIETOA / TILLÄGGSINFORMATION