Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019 – Teema: Urheilun kriisit

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

CFA International Summer school in sport sciences (Paris, 24-28 June 2019)

For more information: https://networks.h-net.org/node/3379203/pdf

Lue lisää »

“Tackling discrimination – visions of gender equality in sport”

12th Annual Meeting – Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport 28-30 November 2019 University of Jyväskylä, Finland […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Manusinbjudan 2014

21.3.2013

MANUSINBJUDAN 2014

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Vi publicerar referentgranskade artiklar (peer-review) skrivna på skandinaviska språk eller engelska, men även artiklar av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter är välkomna.
 Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014; andra typ av bidragmanus den 15.8.

För närmare information se www.svif.net/arsskriften.htm