Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2021 – Teema: Urheilun etiikka ja moraali- urheilun oikeutus

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN – 19.8.2020, Lahti

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. HUOM! Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikokous on siirretty elokuulle […]

Lue lisää »

21ST ISHPES CONGRESS 2020 – CALL FOR PAPERS

AUGUST 20-23 IN SAPPORO, JAPAN SPORT HISTORY AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE YEAR OF THE TOKYO GAMES 2020 Host: Hokkaido […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Manusinbjudan 2014

21.3.2013

MANUSINBJUDAN 2014

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Vi publicerar referentgranskade artiklar (peer-review) skrivna på skandinaviska språk eller engelska, men även artiklar av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter är välkomna.
 Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014; andra typ av bidragmanus den 15.8.

För närmare information se www.svif.net/arsskriften.htm