Kirjoittajakutsu vuosikirjaan 2018

Suomen urheiluhistoriallinen seura julkaisee jälleen vuosikirjan. Teokseen voi lähettää yleisesti urheiluhistoriaa käsitteleviä artikkeleita. Artikkelin on mahdollista kirjoittajan niin halutessa käydä […]

Lue lisää »

#ISHPESIntro

Have you been featured on our social media pages? We’re running a campaign to feature all of our members under […]

Lue lisää »

ISHPES Congress 2018

International Society for the History of Physical Education and Sport to be held in MÜNSTER, GERMANY, on July 18-21, 2018. […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Manusinbjudan 2014

21.3.2013

MANUSINBJUDAN 2014

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Vi publicerar referentgranskade artiklar (peer-review) skrivna på skandinaviska språk eller engelska, men även artiklar av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter är välkomna.
 Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014; andra typ av bidragmanus den 15.8.

För närmare information se www.svif.net/arsskriften.htm