Kurranlyönnin näytösottelu Seurasaaressa 3. lokakuuta 2020

Järjestäjinä NEFA-Helsinki, Putkinotko Ry ja Aleksis Kiven Seura Seitsemän veljeksen 150-juhlavuoden innoittamana Aleksis Kiven Seura on tehnyt hartiavoimin työtä elvyttääkseen […]

Lue lisää »

Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2021 – Teema: Urheilun etiikka ja moraali- urheilun oikeutus

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

21ST ISHPES CONGRESS 2020 – CALL FOR PAPERS

AUGUST 20-23 IN SAPPORO, JAPAN SPORT HISTORY AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE YEAR OF THE TOKYO GAMES 2020 Host: Hokkaido […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry perusti lokakuussa 2017 e-book –julkaisusarjan, jonka teokset ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Sarjan osat ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa seuran sivustolta.

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry pyrkii näin myös sarjansa kautta tarjoamaan yhden julkaisukanavan liikuntahistorialliselle tieteelliselle tutkimukselle ja tuomaan teokset mahdollisimman helposti laajan yleisön saataville.

Antoisia lukuhetkiä liikunta- ja urheiluhistorian parissa!

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja nro 1

Jyrki Talonen

Eurooppalaiset historialliset kamppailutaidot Suomessa

Lataa / Download

Kiinnostus vanhoihin eurooppalaisiin taistelutaitoihin on ollut huimassa kasvussa viimeisen viidentoista vuoden aikana. Suuntaus on sama niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vaikka alan harrastajat ovat kirjoittaneet paljon teoksia, tieteellisiä tutkimuksia eurooppalaisista historiallisista yksilökamppailutaidoista on erittäin vähän.

Tässä perustutkimuksessa tarkastellaan ko. taitoja historiallisesta näkökulmasta. Teoksessa käsitellään HEMA:n (Historical European Martial Arts) lisäksi, historiallista ratsastusta, buhurtia eli keskiaikaa mallintavaa joukkuekamppailua, muita tähän teemaan liittyviä kamppailusuuntauksia Suomessa sekä historian elävöittämistä. Lisäksi teoksessa pohditaan laajemmin näiden lajien lähestymistavoiltaan erilaisia teoreettisia malleja ja käytännön harjoittelua. Kirjassa on myös laaja liiteosio, jossa esitellään suomalaisia alan yhdistyksiä ja harrasteryhmiä.

– – – – – –

Interest in old European fighting arts has grown tremendously over the past fifteen years, both in Finland and internationally. European historical martial arts form their own subculture, with many different trends. In its own way, this is well suited to the modern era of sports trends, which over the last 20 years has emphasised active people maintaining a certain lifestyle and seeking new experiences. At the same time, an increasing number of people are becoming aware of the enormous wealth of European traditional fighting arts that are in many ways as fascinating as those of the Asian fighting systems.

From the point of view of history science Historical European Martial Arts (HEMA) is a modern interpretation of the old European fighting traditions, based on the preserved sources. These sources include not only the manuals, or fighting guides for individual combat, published in Europe since the late Middle Ages (1300-1500), but also the weapons and equipment, art objects, histories and chronicles.

In Finland, there are also many different groups interested in historical traditions whose timeframes range from modelling Stone Age life to modern times.

* * *

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja nro 2

Heikki Roiko-Jokela

Urheilu yhdistää kansoja. Suomen ja Viron urheilusuhteista kansallisen identiteetin vahvistajana, veljeskansojen sillan rakentajana, ideologisena koetinkivenä

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarjassa on ilmestynyt numero 2. Urheilu yhdistää kansoja: Suomen ja Viron urheilusuhteista kansallisen identiteetin vahvistajana, veljeskansojen sillan rakentajana, ideologisena koetinkivenä (267 s.). Kirjoittanut Heikki Roiko-Jokela. Kirja on myynnissä jäsenille á 20 €.

* * *

Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjoja voi myös tilata:

Urheilun kriisejä, vuosikirja 2019–2020. Hinta á 20 €.

Vanhempia vuosikirjoja myynnissä á 5€.

 

Kirjojen saatavuudesta voi tiedustella:

Heikki Roiko-Jokela (heikki.roiko-jokela[at]jyu.fi tai Suvi Kuisma (suvi.kuisma[at]lahti.fi).