Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019 – Teema: Urheilun kriisit

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

CFA International Summer school in sport sciences (Paris, 24-28 June 2019)

For more information: https://networks.h-net.org/node/3379203/pdf

Lue lisää »

“Tackling discrimination – visions of gender equality in sport”

12th Annual Meeting – Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport 28-30 November 2019 University of Jyväskylä, Finland […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry perusti lokakuussa 2017 e-book –julkaisusarjan, jonka teokset ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Sarjan osat ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa seuran sivustolta.

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry pyrkii näin myös sarjansa kautta tarjoamaan yhden julkaisukanavan liikuntahistorialliselle tieteelliselle tutkimukselle ja tuomaan teokset mahdollisimman helposti laajan yleisön saataville.

Antoisia lukuhetkiä liikunta- ja urheiluhistorian parissa!

Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja nro 1

Jyrki Talonen

Eurooppalaiset historialliset kamppailutaidot Suomessa

Lataa / Download

Kiinnostus vanhoihin eurooppalaisiin taistelutaitoihin on ollut huimassa kasvussa viimeisen viidentoista vuoden aikana. Suuntaus on sama niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vaikka alan harrastajat ovat kirjoittaneet paljon teoksia, tieteellisiä tutkimuksia eurooppalaisista historiallisista yksilökamppailutaidoista on erittäin vähän.

Tässä perustutkimuksessa tarkastellaan ko. taitoja historiallisesta näkökulmasta. Teoksessa käsitellään HEMA:n (Historical European Martial Arts) lisäksi, historiallista ratsastusta, buhurtia eli keskiaikaa mallintavaa joukkuekamppailua, muita tähän teemaan liittyviä kamppailusuuntauksia Suomessa sekä historian elävöittämistä. Lisäksi teoksessa pohditaan laajemmin näiden lajien lähestymistavoiltaan erilaisia teoreettisia malleja ja käytännön harjoittelua. Kirjassa on myös laaja liiteosio, jossa esitellään suomalaisia alan yhdistyksiä ja harrasteryhmiä.

– – – – – –

Interest in old European fighting arts has grown tremendously over the past fifteen years, both in Finland and internationally. European historical martial arts form their own subculture, with many different trends. In its own way, this is well suited to the modern era of sports trends, which over the last 20 years has emphasised active people maintaining a certain lifestyle and seeking new experiences. At the same time, an increasing number of people are becoming aware of the enormous wealth of European traditional fighting arts that are in many ways as fascinating as those of the Asian fighting systems.

From the point of view of history science Historical European Martial Arts (HEMA) is a modern interpretation of the old European fighting traditions, based on the preserved sources. These sources include not only the manuals, or fighting guides for individual combat, published in Europe since the late Middle Ages (1300-1500), but also the weapons and equipment, art objects, histories and chronicles.

In Finland, there are also many different groups interested in historical traditions whose timeframes range from modelling Stone Age life to modern times.