Call for paper / Special Issue ESSH ”Sport and Religion”

Sport and Religion. The historical development from the nineteenth century onwards Call for Papers European Studies in Sports History no […]

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2024

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.6.2024 […]

Lue lisää »

Esiintyjäkutsu – ”Urheilun etiikka ja moraali” 13.−14.12.2024 urheiluhistorian hybridisymposiumiin Jyväskylässä ja Zoomissa

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät urheiluhistorian symposiumin Jyväskylän yliopistossa 13.−14.12.2024. Symposium toteutetaan hybridimuodossa, joten […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Esiintyjäkutsu – ”Urheilun etiikka ja moraali” 13.−14.12.2024 urheiluhistorian hybridisymposiumiin Jyväskylässä ja Zoomissa

17.4.2024

Suomen urheiluhistoriallinen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät urheiluhistorian symposiumin Jyväskylän yliopistossa 13.−14.12.2024. Symposium toteutetaan hybridimuodossa, joten osallistuminen on mahdollista myös ZOOM-etäyhteyden kautta.

Symposiumissa pohditaan laaja-alaisesti urheiluun ja liikuntaan liittyviä kipupisteitä ja varjopuolia. Tällaisia ovat muun muassa doping, sukupuoleen kohdistuva häirintä, urheilun uhrit, vilpilliset keinot, päihteet, rahan valta, väkivalta ja huliganismi. Kutsumme symposiumiin mukaan eri tieteenalojen edustajia, tutkijoita esitelmöimään ja keskustelemaan edellä mainituista teemoista. Kongressissa pohditaan erityisesti liikunnan ja urheilun alalle liittyviä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Liikunnassa ja urheilussa – laajemmin yhteiskunnassa – on kyse hyvin pitkälti arvoista sekä ihanteista. On tiedettävä, mitä haluaa ja mihin tahtoo edetä. Keskeinen, liikunnan ja urheilun kipupisteisiin liittyvä kysymys kuitenkin on, millä keinoilla tämän toteuttaa.

Tilaisuuden kielenä on englantia. Esitysten odotetaan kestävän kaksikymmentä minuuttia ja keskustelulle on varattu aikaa kymmenen minuuttia.

Pyydämme symposiumista kiinnostuneita lähettämään esityksensä englanninkielisen abstraktin (yksi A4-sivu) dosentti Heikki Roiko-Jokelalle (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) tai väitöskirjatutkija Tapio Roiko-Jokelalle (tapio.h.roiko-jokela(at)jyu.fi) 31.5.2024. Ilmoitattehan samalla, oletteko osallistumassa symposiumiin paikan päällä vai etänä.

Symposiumia koskevia tietoja täydennetään Suomen urheiluhistoriallisen seuran verkkosivuille (www.suhs.fi) syksyllä 2024.

Call for Presentations – Ethics and Morals in Sports Symposium 2024 in Jyväskylä and on Zoom

The Finnish Society for Sports History and the Department of History and Ethnology of the University of Jyväskylä jointly organize a sport history symposium in the University of Jyväskylä in Finland in 13th–14th of December 2024. The symposium will be arranged in hybrid form, so it will be possible to attend the symposium face-to-face manner or remotely by Zoom.

We invite to the Symposium researchers and scholars to discuss and analyse the pain points and downsides related to sports and physical exercise. These are for instance doping, gender-based harassment, victims who have suffered because of sports, deceitful means, drugs and alcohol, negative role of money, violence, and hooliganism. Physical exercising and sport – generally in society – are very much about values ​​and ideals. One needs to know what is wanted and what is the preferred future; therefore, the key question, related to the issues in physical exercising and sports, is how to solve problems.

The symposium language is English. The speeches are expected to be twenty minutes, and ten minutes are reserved for public discussion.

We ask all, who are interested the congress, to send the abstracts of their presentation (one A4 page) to Docent Heikki Roiko-Jokela (heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi) or Doctoral Researcher Tapio Roiko-Jokela (tapio.h.roiko-jokela(at)jyu.fi) by the 31st May 2024. At the same time, please, indicate whether you are participating in the symposium on site or remotely.

More specific information will be added on the webpage of the Finnish Society for Sport History (www.suhs.fi/welcome) during the autumn 2024.