Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Resebidrag

Understöd för deltagande i internationella idrottshistoriska konferenser eller motsvarande tillställningar

Finlands idrottshistoriska förening utdelar reseunderstöd för deltagande i internationella seminarier och konferenser. Resebidrag kan erhållas enbart då mottagaren håller ett vetenskapligt paper eller ett anförande under konferensen. I ansökan bör framgå att sökande accepterats av konferensarrangörerna.

Ansökningarna

I den fritt formulerade ansökan skall ingå grundinformation om konferensen, det egna abstraktets och/eller anförandets rubrik, en kostnadskalkyl samt det ansökta resebidragets storlek.

Ansökan om resebidrag för deltagande i konferens eller seminarium skall riktas per post eller e-post till föreningens ordförande eller sekreterare. Styrelsen behandlar ansökningar två gånger i året. Deadlinen för ansökningarna är 30 april (beslutet delges i maj) och 31 oktober (besluten delges i november). Ansökningarna bör tillställas styrelsen innan resan. Styrelsen behandlar inte retroaktiva ansökningar.

Föreningens styrelse kan göra ett preliminärt beslut om ett understöd fast mottagaren inte ännu fått besked om acceptans från konferensarrangörerna. Mottagaren måste meddela styrelsen omedelbart om acceptans för att understödet skall kunna utbetalas.

Resebidraget kan utbetalas i förskott. Förskottet är ämnat för deltagaravgifter eller ca 50 % av resans utgifter. Förskottet utbetalas två veckor innan resan. Ifall resan inte blir av bör mottagaren betala tillbaka förskottet. Resten av bidraget betalas mot en reseräkning, i vilken ingår kvitton.

Reseräkning och rapport

En reseräkning bör skickas till föreningens ekonom inom två månader efter genomförd resa. Bidragsmottagaren bör ge en skriftlig rapport om sin konferensresa, vilken publiceras i föreningens årsskrift.
Kontaktuppgifter:

Heikki Roiko-Jokela

ordförande

heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi

 

Terttu Mämmelä

sekreterare

terttu.mammela(at)welho.com

 

FINLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
c/o Vetenskapernas hus
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors