Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Programarkiv

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 mars 2012, kl. 17.30 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors.

Efter årsmötet kl. 18 håller fil. dr Lauri Keskinen ett föredrag med rubriken Tekikö seura kaltaisekseen? Työväenurheiluseura opettavana organisaationa 1900-luvun alussa”, om arbetaridrottsföreningarnas roll som utbildande organisationer i början av 1900-talet. Keskinen disputerade i kulturhistoria i januari 2012 vid Turun yliopisto. Föredraget är öppet för allmänheten.

VÄLKOMMEN!
ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2011

6. Bokslut 2011 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

10. Budget för år 2012 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2012

12. Övriga ärenden: Val av hedersmedlem

13. Mötets avslutande

 

* * *

FINSKA HISTORIEDAGARNA 2012

Finlands idrottshistoriska föreningen ansvarar för en av sessionerna vid Finska historiedagarna XIII i Lahtis. Fredagen den 10 februari 2012 står föreningen för programhelheten ”Olympiaden i Stockholm 1912”. Seminariespråket är finska.

* * *

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 31 mars 2011, kl. 17.30 vid Idrottsmuseet, Olympiastadion, Helsingfors. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe.
ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2010

6. Bokslut 2010 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

10. Budget för år 2011 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2011. Styrelsens förslag: ordinarie medlem 20 €, studerande 10 €, samfund 30 €, samt avgift för ”medlem av samma hushåll” 20 €.

12. Övriga ärenden

13. Mötets avslutande
I samband med årsmötet kl. 18 håller fil. dr Jari Kanerva ett föredrag (på finska) om den alpina skidkulturens tillblivelse i Finland. Se rubrik ovan!

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

* * *

FORSKARSEMINARIUM ”Idrott och genus”
25.5.2011, Jyväskylä

Historica-byggnaden (Seminaarinkatu 15)

INTRESSEANMÄLAN för artiklar

Idrottshistoriska föreningen arrangerar i samråd med Institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet ett forskarseminarium i maj 2011. Seminariets huvudtema är ”Idrott och genus”.

Som key note speakers agerar professor Hans Bonde (Köpenhamns universitet) professor Pirjo Markkola (Jyväskylä universitet). Seminaret erbjuder bl.a. doktorander ett utmärkt tillfälle till att presentera sin forskning.

Artiklar som framförts vid seminariet kommer att publiceras i föreningens årsbok 2012.

Skicka in abstrakt och anmälan till Heikki Roiko-Jokela heikki.roiko-jokela(AT)jyu.fi
eller Mikko Mäkinen mikko.s.l.makinen(AT)jyu.fi

Tilläggsuppgifter: ordf. Heikki Roiko-Jokela, e-post heikki.roiko-jokela(AT)jyu.fi / tfn 040 557 4831.
* * *

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 18 mars 2010, kl. 17.00 vid Idrottsmuseet, Olympiastadion, Helsingfors. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe.

 

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2009

6. Bokslut 2009 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

10. Budget för år 2010 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2010. Styrelsens förslag: ordinarie medlem 20 €, studerande 10 €, samfund 30 €, samt avgift för ”medlem av samma hushåll” 20 €.

12. Övriga ärenden

13. Mötets avslutande

 

I samband med årsmötet kl. 18 håller författaren Risto Niku ett föredrag (på finska). Se rubrik ovan! Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!