Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Forskningsbibliografi

Finlands idrottshistoriska förening medverkade år 2006 i utgivandet av det första forskningsbibliografiska verket inom idrottshistoria i Finland. Bibliografin (utgiven på finska) på ca 350 sidor innehåller information ca 3000 verk och omspänner 28 olika teman.


Suomen urheilu- ja liikuntahistorian tutkimusbibliografia

Koonnut Jyrki Talonen
Toimituskunta: Erkki Vasara, Kenth Sjöblom, Vesa Tikander, Ossi Viita
Kustantaja: Suomen urheiluhistoriallinen seura
Julkaisija: Suomen Urheilumuseosäätiö
Suomen Urheilumuseosäätiön julkaisuja n:o 32. 2006.
ISSN 0782-3843
ISBN 952-99075-5-9