Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Utmärkelser

Årets idrottshistoriska bragd premierades första gången år 1999. Priset utdelas årligen åt en person eller ett samfund, som tecken på utmärkelsen, enligt följande kriterier:
• Aktiv verksamhet för att främja idrottshistorisk forskning eller idrottshistoria som hobby
• Förtjänstfullt forskningsarbete, traditionsinsamling, skrivarbete eller annan betydande idrottshistorisk verksamhet
• Förtjänstfull dokumentering och presentation av ett samfunds idrottshistoriska traditioner
• Övrig aktivitet som främjar idrottshistoria
Föreningens styrelse beslutar om premieringen och den tillkännages i samband med årsmötet. PRISMOTTAGARE
2013 Esa Sironen
2009−2012, inga pris tilldelades
2008 Leena Laine
2007 Museecentret Vapriikki, Tammerfors
2006 Inari Raitala-Heikkinen
2005 Jyrki Talonen
2003−2004, inga pris tilldelades
2002 Museet i Varkaus
2001 Hannu Eklund
2000 Leo Huovinen
1999 Anneli Kokkola