Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Bli medlem!

Finlands idrottshistoriska föreningen hälsar alla intresserade att ansluta sig som medlemmar. Som medlemsförmån mottar alla medlemmar en årsbok. Medlemmar får regelbundet information om föreningens programaftnar, seminarier och annan verksamhet genom medlemscirkulär per e-post.

Medlemsavgiften år 2015

Ansökan om medlemskap görs skriftligen via nätet eller per e-post till föreningens
sekreterare i adressen: pirjo(AT)pirjovuorenpaa.fi

För adressförändringar, kontakta föreningen per via nätet eller per e-post: pirjo(AT)pirjovuorenpaa.fi

Anslut dig till föreningens e-postlista: skicka förfrågan till adressen pirjo(AT)pirjovuorenpaa.fi