Naiset ja jalkapallo -paneelikeskustelu 27. heinäkuuta, klo 18.00-19.00 (zoom)

FB-linkki: https://fb.me/e/2SVnV5QxY Zoom-linkki rekisteröintiin: https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5woceqqqz4tH9Oih2ItA2cqEu_5klelMmYL Suosio ja näkyvyys naisten pelaamien jalkapallo-otteluiden ympärillä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Naisten jalkapallojoukkueiden […]

Lue lisää »

Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, November 16-18, 2022, Bodø, Norway

Welcome To the 14th annual conference of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport. The topic […]

Lue lisää »

Kutsu vuosikokoukseen 10.5.2022, klo 17.30, Lahti

Suomen urheiluhistoriallinen seura ryFinlands idrottshistoriska förening r.f. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.5.2021 klo17.30 […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Kutsu vuosikokoukseen 10.5.2022, klo 17.30, Lahti

30.3.2022

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry
Finlands idrottshistoriska förening r.f.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.5.2021 klo17.30 alkaen Lahden Hiihtomuseolla, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2022 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2022

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousesitelmä

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 Vesa Vares pitää esitelmän teemalla ”Enemmän kuin peliä – Naisten jalkapallo tasa-arvon tiellä maailmalla ja Suomessa”.

Esitelmätilaisuus on avoin yleisölle! TERVETULOA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10. maj 2022, kl. 17.30 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2021

6. Bokslut 2021 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2022 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2022

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet c. kl. 18.30 får vi höra Vesa Vares föredrag “Enemmän kuin peliä – Naisten jalkapallo tasa-arvon tiellä maailmalla ja Suomessa”, (på finska).

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!