Kutsu webinaariin – Urheilun etiikka ja moraali – urheilun oikeutus

Suomen urheiluhistoriallisen seuran webinaari 25.11.2021 Suomen urheiluhistoriallinen seura, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Liikuntatieteellinen […]

Lue lisää »

Uutuuskirja! ”Näin kaikki alkoi – Suomi-kiekon synty- ja alkuvaiheet 1908-1933” (2021)

Olav Björkstrandin, Markku Kasilan ja Jorma Saukkokosken teos suomalaisen jääkiekkoilun alkuvaiheista sisältää runsaasti uutta tietoa mm. ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa […]

Lue lisää »

Sukupuolen ja urheilun tutkijoiden 13. konferenssi Chemniz’ssä virtuaalisesti!

Tapaaminen järjestetään 12.-13. marraskuuta 2021. Lue lisää tästä.

Lue lisää »

Näytä kaikki »

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER

5.7.2021

Nordisk idrottshistorisk nätverksträff

Tid: 25-26 november, 2021

Plats: Örebro universitet och/eller digitalt

The Nordic Network for Sport History meeting at Örebrö University on 25 and 26 November 2021. More information in English can be found here.

Idrottshistoriska nätverket samlar idrottshistoriskt intresserade forskare från Norden. Tillsammans med Svenska idrottshistoriska föreningen öppnar vi nu upp för bidrag till 2021 års träff. Vi siktar på att mötas fysiskt men möjliggör även digitalt deltagande. Syftet med konferensen är att presentera och diskutera nyss avslutade, pågående  och planerade idrottshistoriska forskningsprojekt som inriktar sig på den nordiska kontexten. Idrott och historia tolkas brett och kan inbegripa flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, kroppskultur och fysisk aktivitet.

Deltagandet är gratis och till de som deltar på plats erbjuds två luncher, en middag och enklare fika (men vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäringen tillkomma). Varje person får själv stå för resa och logi. I samband med anmälan vill vi att du anger om du avser att presentera något (titel och en kortare sammanfattning ska då insändas), om du deltar fysiskt eller digitalt samt om du har några särskilda kostpreferenser.

Viktiga datum

30 september Deadline anmälan för presentationer, insänd titel och sammanfattning av din presentation (abstract)

25 oktober Program i huvudsak klart.

30 oktober Deadline anmälan för de som endast deltar (Vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäring tillkomma).

25-26 november Nätverksträff

Nätverksträffen 2021 arrangeras av Örebro universitet och Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF). Föreningen ger ut Idrott, historia och samhälle som är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden och som sedan 2012 publicerar referentgranskade artiklar (”peer-review”)

Skrivna på skandinaviska språk eller engelska.