Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Årsmöte 31.3.2011

11.3.2011

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte torsdagen den 31 mars 2011, kl. 17.30 vid Idrottsmuseet, Olympiastadion, Helsingfors. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe. I samband med årsmötet kl. 18 håller fil. dr Jari Kanerva ett föredrag (på finska) om den alpina skidkulturens tillblivelse i Finland. Se rubrik ovan! Föredraget är öppet för allmänheten.

VÄLKOMMEN!