Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Årsmöte 27.3.2012

7.3.2012

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 februari 2012, kl. 17.30 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors.

Efter årsmötet kl. 18 håller fil. dr Lauri Keskinen ett föredrag (på finska) om arbetaridrottsföreningarnas roll som utbildande organisationer i början av 1900-talet. Se rubrik ovan! Keskinen disputerade i kulturhistoria i januari 2012 vid Turun yliopisto. Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!