Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019 – Teema: Urheilun kriisit

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

CFA International Summer school in sport sciences (Paris, 24-28 June 2019)

For more information: https://networks.h-net.org/node/3379203/pdf

Lue lisää »

“Tackling discrimination – visions of gender equality in sport”

12th Annual Meeting – Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport 28-30 November 2019 University of Jyväskylä, Finland […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

Abstrakt per 1.2.2011 – Sport på Nordiska sociologikonferensen 4-7.8.2011

22.12.2010

Mellan den 4 och 7 augusti 2011 sammanstrålar Nordens alla sociologer till Nordiska sociologförbundets 25:te konferens, som förlagts till Oslo med univeristetet där som värd. Årets tema, ”Power and Participation”, ska genomsyra presentationerna i alla sessioner, så också i den session som kort och gott benämns ”Sports”. Ansvarig för den är Tommy Langseth, Høgskolen i Telemark och Nils Asle Bergsgard, International Research Institute of Stavanger, IRIS. En annan session att hålla ögonen på för sportforskare är ”Voluntary organization”, som inkluderar också idrottsorganisationer. Ørnulf Seippel är ansvarig. Det finns därutöver en lång rad research groups för sociologiska specialinriktningar.

Abstracts ska vara inlämnade (via det elektroniska systemet på hemsidan) senast den 1 februari 2011. Konferensspråket är engelska.

Mer information fås på http://www.nordicsociology2011.org/web/