Kirjoittajakutsu. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2021 – Teema: Urheilun etiikka ja moraali- urheilun oikeutus

Ks. tarkemmin http://www.suhs.fi/julkaisut/

Lue lisää »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN – 19.8.2020, Lahti

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry Finlands idrottshistoriska förening r.f. HUOM! Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikokous on siirretty elokuulle […]

Lue lisää »

21ST ISHPES CONGRESS 2020 – CALL FOR PAPERS

AUGUST 20-23 IN SAPPORO, JAPAN SPORT HISTORY AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE YEAR OF THE TOKYO GAMES 2020 Host: Hokkaido […]

Lue lisää »

Näytä kaikki »

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN – 19.8.2020, Lahti

26.3.2020

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry
Finlands idrottshistoriska förening r.f.

HUOM! Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikokous on siirretty elokuulle 2020 – sillä välin asioita hoitaa SUHS:n nykyinen hallitus.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen urheiluhistoriallisen seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.8.2020 klo 17.00 alkaen Lahden Hiihtomuseolla, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kahvitarjoilu.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja sen laillisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja enintään kahdeksan, vähintään neljän muun hallituksen jäsenen valinta

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

10. Talousesitys vuodelle 2020 sekä päätös jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousesitelmä

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 Kalle Veirto pitää esitelmän teemalla ”Kiva, kiihottava ja pirun vaikea – urheilu”.

Esitelmätilaisuus on avoin yleisölle! TERVETULOA!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19. augusti 2020, kl. 17.00 i Skidmuseum, Salpausselänkatu 8, Lahti. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2019

6. Bokslut 2019 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2020 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2020

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet c. kl. 18.30 får vi höra Kalle Veirto föredrag “Kiva, kiihottava ja pirun vaikea – urheilu”. (på finska)

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!